Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de…
Lees meer
Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Harlinger Belang vreest dat het sporten in verenigingsverband binnenkort onbetaalbaar wordt.  Door nieuwe landelijke wetgeving moeten gemeenten voortaan de kosten van hun sportaccommodaties volledig doorberekenen aan de gebruikers van deze accommodaties. Sportverenigingen zullen hierdoor geconfronteerd worden met hogere huren en genoodzaakt zijn dit op te hoesten met een forse verhoging van…
Lees meer
Frisse Wind Harlingen 2.0

Frisse Wind Harlingen 2.0

Eind november 2013 betrad wederom een nieuwe, lokale partij het politieke toneel van Harlingen: de Wad’n Partij Harlingen. In diverse interviews, artikelen en bijdragen distantieerden bekende gezichten van deze kersverse partij zich van Frisse Wind Harlingen. Nee, de Wad’n Partij Harlingen was toch echt iets anders, zo beweerden zij. Maar…
Lees meer
Herindering- en fusieperikelen

Herindering- en fusieperikelen

Het zal u ongetwijfeld door de dagelijkse aandacht van de media niet ontgaan zijn: de herindeling van gemeenten staat voor de deur. Gemeenten in Friesland worden door de landelijke en provinciale overheid ‘gedwongen’ om samen te gaan, om zo meer kwaliteit te kunnen bieden aan haar inwoners. Naast de diverse…
Lees meer