Aandacht Harlinger strand ebt langzaam weg

Aandacht Harlinger strand ebt langzaam weg

In 2013 werd het Harlinger Strand nog uitgeroepen tot een zeer schoon strand en gewaardeerd met gemiddeld een 9. Dit jaar moet zij in de jaarlijkse verkiezingen van het schoonste strand genoegen moeten nemen met een krappe 8. En hoewel menigeen blij zal zijn met deze mooie voldoende, is Harlingen…
Lees meer
Hoe gastvrij is Harlingen voor zijn bezoekers?

Hoe gastvrij is Harlingen voor zijn bezoekers?

Verslag van de raadsvergadering van 13 november 2019. De agenda bevatte op zich niet zo veel onderwerpen. Toch werd het weer laat! Moeten we misschien weer terug naar de oude vergaderstructuur? Weg met de eindeloze debatten, waarbij niemand, iemand anders kan overtuigen om van een vooraf reeds ingenomen standpunt af…
Lees meer
Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal…
Lees meer