Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

De gemeente Harlingen koopt het pand tussen het Hannemahuis en de bibliotheek. Na een ingrijpende verbouwing, waarbij de drie panden met elkaar worden verbonden, zal in 2018 een Cultureel Centrum ontstaan. In dit centrum komen het museum en de bibliotheek terug. Daarnaast zal een deel worden verhuurd aan een private…
Lees meer
Hannemahuis blijft voorlopig een gemeentelijk museum

Hannemahuis blijft voorlopig een gemeentelijk museum

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag heeft de raad besloten om het Hannemahuis niet te verzelfstandigen. Aanleiding voor dit besluit was een recent onderzoek dat naar mogelijke verzelfstandiging is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verzelfstandiging geen praktische, financiële of cultuurinhoudelijke voordelen oplevert. Voor Harlinger Belang heeft dit onderzoek wederom aangetoond dat er werk aan de winkel…
Lees meer