Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.

Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.

Op grond van de korte agenda zou je kunnen veronderstellen, dat de raadsvergadering van afgelopen woensdag 12 december niet zo lang zou duren. Maar iedereen kwam weer bedrogen uit; het werd weer een latertje. Wat kwam er zoal aan de orde: Tall Ships: Allereerst deed de burgemeester melding van zijn…
Lees meer
Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

De gemeente Harlingen koopt het pand tussen het Hannemahuis en de bibliotheek. Na een ingrijpende verbouwing, waarbij de drie panden met elkaar worden verbonden, zal in 2018 een Cultureel Centrum ontstaan. In dit centrum komen het museum en de bibliotheek terug. Daarnaast zal een deel worden verhuurd aan een private…
Lees meer
Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene…
Lees meer
Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

De afgelopen weken circuleerde in diverse media het gerucht, dat de exploitant van de fotozaak gevestigd aan de Voorstraat door de gemeente wordt uitgeplaatst. De gemeente heeft met een persbericht dit gerucht weersproken en ook Harlinger Belang herkent zich niet in dit beeld. Graag schetsen wij ons standpunt in dit…
Lees meer
Hannemahuis blijft voorlopig een gemeentelijk museum

Hannemahuis blijft voorlopig een gemeentelijk museum

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag heeft de raad besloten om het Hannemahuis niet te verzelfstandigen. Aanleiding voor dit besluit was een recent onderzoek dat naar mogelijke verzelfstandiging is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verzelfstandiging geen praktische, financiële of cultuurinhoudelijke voordelen oplevert. Voor Harlinger Belang heeft dit onderzoek wederom aangetoond dat er werk aan de winkel…
Lees meer