Verslag van de raadsvergadering van 10 november 2021.

Centrale huisvesting: het college blameert zich.   Burgemeester Sjerps was duidelijk geïrriteerd na vragen vande heer Wildeboer/Wad’n Partij over de Sinterklaasintocht en met name zijn vraag over de “veegpieten”. Ze sprak van een polariserende en politiserende discussie van het kinderfeest.            Een en ander resulteerde wel…
Lees meer

Algemene Beschouwingen 2021

    Harlingen, 24 oktober 2021. Onderwerp: Algemene Beschouwingen 2021. Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2022. Wij constateren, dat er kritische kanttekeningen bij te plaatsen zijn. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal…
Lees meer

Verslag van de raadsvergadering van 22 september 2021.

GR Fryslân-West en NV Empatec in zwaar financieel weer. Het was weer even wennen, de eerste raadsvergadering na de vakantie. Toch voelde het goed om elkaar weer eens in levende lijve te zien en te spreken. Zoals altijd kwamen er weer positieve en negatieve zaken aan de orde. Laten we maar…
Lees meer

Verslag van de raadsvergadering van 7 juli 2021.

  Financiële positie van de gemeente Harlingen solide.   Woensdag 7 juli jl. was de laatste raadsvergadering voor het reces. Er waren weer vele onderwerpen, waarover een besluit moest worden genomen. Dus was het bijna twaalf uur, voordat burgemeester Sjerps een ieder een goede vakantie kon toewensen.   We zullen…
Lees meer

Verslag van de raadsvergadering van 16 juni 2021.

  Mevrouw Konst en de PvdA de weg kwijt.     Verslag van de raadsvergadering van 16 juni 2021. Het was de eerste raadsvergadering onder leiding van burgemeester Sjerps. Deze kon gelukkig weer fysiek gehouden worden in het Vierkant, zij het met inachtneming van de geldende Corona regels. Burgemeester Sjerps…
Lees meer