Wethouder gaat alsnog naar verkeersdruppel Havenweg kijken

Wethouder gaat alsnog naar verkeersdruppel Havenweg kijken

Tijdens de laatste raadsvergadering gaf wethouder Boon (CDA) aan, alsnog gaan kijken naar de gewraakte verkeersdruppel op de Havenweg. Eerder was hij dat, naar aanleiding van schriftelijke vragen van Harlinger Belang, nog niet van plan. We zijn dan ook blij met het voortschrijdende inzicht van de wethouder. Reden dat de wethouder nu alsnog overstag gaat, is gelegen in het feit dat de bewonerscommissie van het appartementencomplex De Helling in een brief aan de gemeenteraad nogmaals haar beklag deed. De raadsfracties Harlinger Belang en HOOP vroegen hier tijdens de raadsvergadering aandacht voor. Harlinger Belang schetste eerder in haar schriftelijke vragen de verkeersoverlast die de verkeersdruppel op de Havenweg dikwijls veroorzaakte. De raadsfractie baseerde zich op opmerkingen die haar tijdens de jaarlijkse gemeentelijke wijkschouw herhaaldelijk ter öre kwamen.
Read More
Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

[caption id="attachment_2132" align="alignright" width="300"] Foto met dank aan Joachim de Ruijter Fotografie[/caption] De bezoekers van de Harlinger binnenstad is het al opgevallen. Tijdens deze wintermaanden zijn diverse straten voorzien van sfeervolle blauw/gele feestverlichting. Deze is bovendien van mooie maritieme kenmerken voorzien. Harlinger Belang is erg blij met de verlichting en complimenteert de Stichting Harlingen Promotion en de Harlinger Ondernemersvereniging met de schitterend verlichte binnenstad. Vorig jaar was dit nog anders. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra vroeg toen aandacht voor het ontbreken van sfeerverlichting in de binnenstad. In aller ijl werd vlak voor de feestdagen weliswaar nog eenvoudige verlichting opgehangen, maar wij vonden dat de Harlinger binnenstad beter verdiende. Harlinger Belang vroeg het college zich in te spannen dat dit jaar de sfeerverlichting eerder werd aangebracht. En dit jaar zien we hiervan het resultaat!
Read More
Rotonde Zuidwalweg vergroot veiligheid toegangsweg Harlingen

Rotonde Zuidwalweg vergroot veiligheid toegangsweg Harlingen

De afgelopen maanden is door Schagen Infra BV hard gewerkt, om in opdracht van de Provincie Friesland een rotonde aan te leggen op de kruising Zuidwalweg/Haulewei. Met de aanleg van de rotonde komt een wens van Harlinger Belang in vervulling en kunnen automobilisten veilig naar Harlingen rijden. In het verkiezingsprogramma vroeg Harlinger Belang aandacht voor de verkeersonveilige situatie op een van de belangrijkste toegangswegen naar Harlingen. Jaarlijks passeert hier veel vrachtverkeer; om nog maar te zwijgen over de honderdduizenden bewoners, bezoekers en (eiland-)toeristen. Bij slecht weer leverde dit kruispunt dikwijls verkeersonveilige situaties op. De afgelopen 10 jaar ging het al 6 keer echt mis; gelukkig iedere keer zonder fatale gevolgen. Met de aanleg is de verkeersveiligheid verbeterd en behoren ongelukken hopelijk tot het verleden.
Read More
Omrin gunt Harlinger gemeenschap slechts € 2.000

Omrin gunt Harlinger gemeenschap slechts € 2.000

Omrin draagt jaarlijks slechts € 2.000 bij aan de activiteiten van de diverse verenigingen en stichtingen in de gemeente Harlingen. Dit valt op te maken uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Harlinger Belang. Raadslid Jan Jellema is ronduit teleurgesteld. In 2012 riep Harlinger Belang de directie van Omrin op, om meer maatschappelijke betrokkenheid met Harlingen te tonen. Omrin werd uitgedaagd een grotere, structurele bijdrage te leveren aan het toeristisch product in Harlingen. Bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring van evenementen of door bijdragen aan investeringsprojecten en het ondernemersfons. Omrin verklaarde publiekelijk deze handschoen te willen oppakken. "Dat Omrin zich hier nu met € 2.000 vanaf maakt, is dan ook de zoveelste teleurstelling voor de Harlinger bevolking", aldus raadslid Jan Jellema, refererend naar andere beloften waaraan Omrin tot dusver geen…
Read More
Vanaf volgend jaar dagparkeren op de Willemshaven

Vanaf volgend jaar dagparkeren op de Willemshaven

Vanaf volgend jaar wordt het voor autobezitters mogelijk, om voor slechts € 2 de hele dag op de Willemshaven te parkeren. Dit is de uitkomst van de raadsbehandeling van een motie afkomstig van Harlinger Belang. Na het opnieuw bestraten van het openbaar gebied in de Willemshaven, zijn tevens parkeerplaatsen aangebracht. Voor € 1 per uur kon hier vervolgens maximaal 4 uren worden geparkeerd. Tijdens de raadscommissie merkte Harlinger Belang echter op, dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van deze parkeerplaatsen. En dat terwijl deze parkeerplaatsen dichtbij de binnenstad gesitueerd zijn. De raadsfractie van Harlinger Belang riep de wethouder dan ook op, om met ingang van 2018 dagparkeren op de Willemshaven mogelijk te maken. Op deze wijze maken wij een bezoekje aan Willemshaven, het Havenplein en de binnenstad weer een stukje…
Read More