College passeert gemeenteraad bij extra subsidie Visserijdagen

College passeert gemeenteraad bij extra subsidie Visserijdagen

Daar waar het nieuwe college van PvdA/CDA/VVD bij haar start er nog op aandrong, om vooral samen met alle partijen de stad te willen besturen, is van deze intentie -amper een half jaar later- al weinig meer over. Zo bleek afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering, toen werd gesproken om het Comité Visserijdagen een extra subsidie toe te kennen van € 16.000. Toen bleek dat het college deze extra subsidie al had overgemaakt zonder dat de gemeenteraad hierover had kunnen spreken en besluiten, eiste de heer Erents (HOOP) excuses van het college. Echter, het oudste raadslid van Nederland ving bot bij wethouder Kuiken. Deze laatste vond dat het college, gelet op de meerderheid van de coalitie en het door haar geïnitieerde 'bestuursakkoord', deze stap wel kon nemen. Dit kwam de heer…
Read More
Zwijgzame coalitie accepteert zorgelijke toekomst Empatec

Zwijgzame coalitie accepteert zorgelijke toekomst Empatec

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over de jaarstukken en begroting van Fryslân West en Empatec. Onze raadsfractie heeft aangegeven dat de jaarstukken er ondanks de botte bezuinigingen van het vorige kabinet Rutte nog prima uitzagen. De toekomst ziet er, met oplopende tekorten als gevolg van rijksbezuinigingen, welke niet door het Empatec goedgemaakt kunnen worden, een stuk somberder uit. Wij hebben tegen de begroting voor het komend jaar gestemd. De Participatiewet, die op 1 januari 2015 door het kabinet VVD/PvdA werd ingevoerd, blijkt een volkomen mislukking te zijn. In plaats van meer arbeidsparticipatie door mensen met een handicap, blijken er juist steeds meer mensen werkeloos thuis te zitten. De baankansen zijn volgens een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau geslonken van 50% naar 30%. Menigeen heeft destijds al zijn…
Read More
Ontoegankelijke tractorweg en onveilige weg Achlumerdijk/Atjetille

Ontoegankelijke tractorweg en onveilige weg Achlumerdijk/Atjetille

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag 26 september jongstleden, stelden wij het college 2 vragen. De eerste vraagt ging over het slechte staat van het weggetje Achlumerdijk/Atjetille. De tweede vraag over de spiksplinternieuwe 'tractor' weg over de Kanaalbrug tussen Midlum en Harlingen. Op de eerste vraag kon wethouder Boon (CDA) meedelen, dat deze weg op zeer korte termijn zal worden geasfalteerd. De tweede vraag leverde minder succes op. Hij gaf aan, dat dit in het verleden in overleg met diverse partijen, bij het ontwerp van het nieuwe tracétraject van de N31 zo besloten was en dat dit niet teruggedraaid zal worden. Hij is van mening, dat de openstelling van deze weg voor andere motorvoertuigen tot sluipverkeer zal leiden. Wij delen deze mening vooralsnog niet. Dit zal ongetwijfeld in een ander verband…
Read More
Gemeentelijke onderscheiding voor oud-wethouder Maria le Roy

Gemeentelijke onderscheiding voor oud-wethouder Maria le Roy

Tijdens haar afscheidsreceptie ontving Maria uit handen van burgemeester Sluiter de Harlinger draagspeld. Zij verdient deze onderscheiding voor haar bestuurlijke inzet in de afgelopen 8 jaar. Zo werden onder haar wethouderschap vele projecten gerealiseerd; zichtbare en minder zichtbare projecten die de gemeente aantrekkelijker en welvarender hebben gemaakt. Als voorbeelden noemde Anneke Visser, voorzitter van de Stichting Vereniging Oud Harlingen, de herinrichting van het Havenplein en de diverse bouwprojecten zoals langs de Havenweg. Ook de renovatie van het monumentale Entrepotgebouw in de Willemshaven is dankzij de inspanningen van Maria tot een goed einde gebracht. Maar ook de realisatie van een drijvende sanitaire voorziening in de Noordoostersingel, de aanpak van de desolate Willemshaven tot een aantrekkelijk gebied waar nu nieuwe initiatieven worden ontplooid, de realisatie van een multifunctionele aanlegsteiger, het binnenhalen van…
Read More
Maandelijks spreekuur raadsleden voortaan in stationsrestauratie

Maandelijks spreekuur raadsleden voortaan in stationsrestauratie

Ook dit jaar houden de raadsleden elke maand een spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie hun mening, probleem of klacht voorleggen aan de raadsleden van Harlinger Belang. Dit kan over actuele onderwerpen gaan, maar ook over goede ideeën en suggesties. Nieuw is dat het spreekuur dit jaar weer wordt gehouden in de stationsrestauratie. Fractievoorzitter Saakstra: "De sociale doelstelling van de exploitant van de stationsrestauratie past prima bij onze sociale ambities voor de Gemeente Harlingen. We zijn dan ook blij dat we op deze wijze ons steentje kunnen bijdragen aan deze prachtige voorziening!" Tijdens het spreekuur wordt eveneens de agenda van de raadscommissie- en raadsvergadering doorgenomen. Mensen die hier hun input voor willen leveren, zijn van harte welkom! Het eerstvolgende spreekuur is op donderdagavond 19 april om…
Read More