Aandacht Harlinger strand ebt langzaam weg

Aandacht Harlinger strand ebt langzaam weg

Werd het Harlinger strand in 2013 nog uitgeroepen tot een zeer schoon strand en gewaardeerd met gemiddeld een 9, dit jaar zal zij in de jaarlijkse verkiezingen van het schoonste strand genoegen moeten nemen met een krappe 8. En hoewel menigeen blij zal zijn met deze mooie voldoende, is Harlingen de afgelopen jaren in de onderste regionen van de ranglijst van de Nederlandse stranden beland. De aandacht van dit college voor ons strand lijkt langzaam weg te ebben. De strandverkiezing worden jaarlijks georganiseerd door Strand Nederland. Zij worden ondersteund door diverse organisaties waaronder Stichting Nederland Schoon en Koninklijke Horeca Nederland. Voor de verkiezing gaan inspecteurs op pad met een heus meetprotocol. Deze kijken niet alleen naar het strand, ook het parkeerterrein, het paviljoen en de strandopgang wordt aan de inspectie…
Read More
Onkruid ontsiert pas heringerichte stationsgebied

Onkruid ontsiert pas heringerichte stationsgebied

Terwijl menigeen momenteel van een welverdiende vakantie geniet, gaan de werkzaamheden aan de perrons van het Harlinger treinstation deze zomer gewoon door. Deze maken deel uit van de herinrichting van het stationsgebied, die uiteindelijk moet uitmonden in een aantrekkelijke en verkeersveilige stadsentree. Zo heeft ProRail eerder de overvolle fietsenstalling fors uitgebreid. De gemeente heeft de inrichting van de Stationsweg en het daarnaast gelegen Harmenspark vorig jaar grondig onderhanden genomen. En nu is het de beurt aan het stationsgebouw zelf. In opdracht van ProRail wordt het monumentale pand uit 1863 momenteel opgeknapt en in oude glorie hersteld. Daarbij worden ook direct duurzaamheidsinvesteringen in materiaalgebruik en verlichting gedaan. Als lokale partij is Harlinger Belang ook verheugd met het feit dat voor deze werkzaamheden een beroep wordt gedaan op de kennis en kunde…
Read More
Met grondaankopen eindelijk zicht op oplossing eilandgerelateerd parkeren

Met grondaankopen eindelijk zicht op oplossing eilandgerelateerd parkeren

Harlinger Belang heeft ingestemd met de aankoop van de terreinen van De Witte Kas. Wel hadden we vragen ingediend over het beheer van het parkeerterrein. Men wil het beheer aanbesteden. Wij vragen ons af of de gemeente dit zelf niet kan verzorgen of onder kan brengen bij de Port of Harlingen. Immers de gemeente heeft personeel, bussen en ander materiaal plus expertise overgenomen van de firma Van Meurs. Met wat flexibiliteit en enig organisatievermogen moet het toch mogelijk zijn dit in eigen beheer uit te voeren? Daarmee houd je zowel de exploitatie als het beheer in eigen hand en kun je stap voor stap tot een definitieve, planologische, toekomstbestendige, goede inpassing komen van het eiland gerelateerde parkeren. Het college wil hier niet aan, helaas. Desalniettemin steunen we het voorstel. Nog…
Read More
Leegloop PvdA bestuurders uit Harlinger college

Leegloop PvdA bestuurders uit Harlinger college

De raadsvergadering van 1 juli 2020 gaat ook weer de boeken in als een van de langst durende van de afgelopen periode. Tegen 1 uur in de nacht kon burgemeester Sluiter de vergadering afsluiten. Wij hebben al eens eerder kritische geluiden laten horen richting de agendacommissie over de volle agenda’s en de daarmee gepaard gaande, lange duur van de raadsvergaderingen. Dit werd ons niet in dank afgenomen, maar opnieuw vragen wij hier aandacht voor. Dit is een soort minachting richting raadsleden. Beste agendacommissieleden: u moet nu eindelijk eens tot een betere opzet komen! En ook binnen het college houdt men het niet lang vol. Zo stond het ontslag van wethouder Kuiken (PvdA) op de agenda en gaf burgemeester Sluiter (PvdA) aan de ambtsketen na ruim 8 jaren, in 2021, over te…
Read More
Kabeltax redt financiën Gemeente Harlingen

Kabeltax redt financiën Gemeente Harlingen

Eerlijk is eerlijk, bovenstaande titel is een citaat uit de Harlinger Courant van 26 juni 2020 (lees hier het volledige artikel). Toch vat deze kort en bondig samen hoe de vasthoudendheid van Harlinger Belang ervoor zorgt dat de gemeente in 2019 niet de rode cijfers in duikelt. In de vorige raadsperiode in 2016 vond er tussen de coalitiepartijen PvdA/HB/CDA een discussie plaats over het heffen van precariobelasting, een belasting op kabels en leidingen in de gemeentegrond. Harlinger Belang kwam met dit initiatief en kreeg bijval van de PvdA. De partij van wethouder Boon (CDA) was tegen. Uiteindelijk na lang aandringen van onze partij, werd deze 'Kabeltax' wel opgelegd aan Liander met terugwerkende kracht en dit heeft kort gezegd geresulteerd in een vrijgave van totaal circa € 3,6 miljoen euro over…
Read More