Column: De zeven schoonheden van de Grande dame Harlingen

Column: De zeven schoonheden van de Grande dame Harlingen

Nieuws
In een reeks van columnbijdragen in de Harlinger Courant, verscheen deze week de column van Harlinger Belang wethouder Le Roy. In dit verhaal over onze gemeente wil ik u graag op de opmerkelijke schoonheden van Harlingen wijzen. Als je hier geboren en getogen bent, valt het wellicht niet meer op, is het meer vanzelfsprekend ,maar als je hier naar toe verhuist krijg je ze - de schoonheden- op een presenteerblaadje. Als eerste schoonheid, de ligging van Harlingen, als parel in de kroon aan de kust van het werelderfgoed Waddenzee. Die ligging heeft de stad welvaart en dus ook welzijn voor haar inwoners gebracht. Dat de havens voor werk zorgen is essentieel, maar die havens zijn zeker ook belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit en beleving voor Harlingers, bezoekers en toeristen. Vanaf…
Read More
Privacy bij ondergrondse containers in het geding?

Privacy bij ondergrondse containers in het geding?

Nieuws
Bij het vaststellen van het afvalbeleid besloot de gemeenteraad op suggestie van de PvdA, om de zwarte en groene containers in de binnenstad te vervangen voor ondergrondse afvalcontainers. Met behulp van een afvalpas of -sleutel krijgen bewoners toegang tot deze ondergrondse afvalcontainers. Harlinger Belang heeft deze suggestie gesteund. Huishoudens in de binnenstad hebben doorgaans weinig ruimte voor hun containers, maar bovenal ontsieren de zwarte en groene containers het straatbeeld van onze historische en monumentale binnenstad. Onlangs oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de stortgegevens (wie, waar, wanneer en hoe vaak gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainer) persoonsgegevens zijn. Het gebruik van een afvalpas, waarmee deze stortgegevens kunnen worden geregistreerd, kan een inbreuk zijn op de privacy en in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. Als gevolg hiervan hebben de gemeenten…
Read More
Omrins maatschappelijke plus voor Harlingen blijft uit

Omrins maatschappelijke plus voor Harlingen blijft uit

Nieuws
Harlinger Belang vraagt zich af in welke mate Omrin de afgelopen jaren Harlinger evenementen heeft gesponsord en wat het bedrijf heeft bijdragen aan (toerisme-)projecten en het ondernemersfonds in Harlingen. Daar waar Omrin in 2014 nog sponsor van de Tall Ships Races was, geeft zij de laatste jaren nauwelijks invulling aan deze zogenaamde 'maatschappelijke plus', constateert de raadsfractie. Harlinger Belang stelt hierover schriftelijke vragen. Eind 2012 heeft gemeenteraad de uitkomsten van het enquêteonderzoek naar de ReststoffenEnergieCentrale besproken. Ook een reeks verbetervoorstellen is daarbij aan de orde geweest. Aanvullend hierop riep Harlinger Belang de directie van Omrin op, om meer maatschappelijke betrokkenheid met Harlingen te tonen. Door alles dat zich in de afgelopen rondom de REC heeft plaatsgevonden, associëren inwoners Omrin en de REC met iets negatiefs. Bovendien past het toeristisch imago…
Read More
Vragen over het nut en de overlast van verkeersdruppel Zeeweg

Vragen over het nut en de overlast van verkeersdruppel Zeeweg

Nieuws
Harlinger Belang plaatst vraagtekens bij het nut van de 'verkeersdruppel' op de Zeeweg. De raadsfractie stelt hierover schriftelijke vragen. Daarbij vraagt de partij ook aandacht voor overlast die het obstakel dikwijls veroorzaakt. De verkeersdruppel (een soort vluchtheuvel) is aangebracht bij de herinrichting van de Havenweg in 2010. Deze is tussen de kruisingen met de Caspar di Robblesstraat en de Westerzeedijk geplaatst. Harlinger Belang vraagt zich af, of dit wel echt nodig is. De kruising Zeeweg/Westerzeedijk bevat een flauwe bocht en hoogteverschil in de bestrating. Hierdoor kan per definitie niet snel gereden worden in deze straat. Met regelmaat veroorzaakt de verkeersdruppel dan ook een verkeersopstopping op de Zeeweg. Met name bij of nadat de spoorwegovergang is gesloten of bij het passeren van bus- en vrachtverkeer staat het verkeer op de Zeeweg vast. Sinds…
Read More
Meer ruimte voor de fiets bij station

Meer ruimte voor de fiets bij station

Nieuws
De forensen in Harlingen zullen het ongetwijfeld hebben opgemerkt. Sinds een paar weken is het aantal stalplaatsen voor fietsen bij het station fors uitgebreid. Harlinger Belang is erg blij met deze stalling. Begin dit jaar hield raadslid Ida Soolsma-Boomstra een pleidooi voor meer stalruimte voor fietsen bij het station. Te vaak zag Harlinger Belang fietsen rijen dik in de stalling gepropt. Dit met alle overlast en schade van dien. Ook vroeg Ida Soolsma-Boomstra aandacht voor de verzakkingen in de bestrating. Ook dit is met de vervanging van de fietsenstalling direct verholpen.
Read More