Feestelijke opening multifunctionele aanlegsteiger

Feestelijke opening multifunctionele aanlegsteiger

Nieuws
Niet gehinderd door een stevige, frisse wind, verrichten wethouder Maria le Roy en gedeputeerde Klaas Kielstra afgelopen donderdag de officiële openingshandeling van de nieuwe steiger in de Willemshaven. De steiger is bewust 160 meter lang gemaakt zodat deze multifunctioneel is. Hij biedt zowel ruimte aan onze historische vloot, maar ook aan rivier- en zee cruiseschepen en het zonnepontje. De steiger kent een lange historie. Partijen die in januari 2014 nog voor deze voorziening in de Willemshaven stemden, trokken hun steun anderhalf jaar later in. Alleen de PvdA, Harlinger Belang en het CDA stemden in met de investering. De steiger levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Willemshaven en bevordert een breed scala aan toeristen. Harlinger Belang heeft vanaf 2010 volop ingezet op toerisme en recreatie. De economische recessie heeft…
Read More
Havenverzelfstandiging nagenoeg een feit: kansen voor bedrijfsleven en gemeente

Havenverzelfstandiging nagenoeg een feit: kansen voor bedrijfsleven en gemeente

Nieuws
De gemeente gaat de exploitatie van de havens in 2017 onderbrengen in een nog op te richten havenbedrijf. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van zowel het bedrijfsleven als Harlinger Belang in vervulling. Al sinds 2010 pleiten wij voor een havenbedrijf, met de gemeente als enig aandeelhouder. Dit bedrijf opereert zelfstandig, staat los van de politiek en ambtelijke organisatie en kan daardoor zakelijker, sneller en adequater handelen. Het bedrijfsleven wordt hierdoor beter bediend en er kan beter ingespeeld worden op economische ontwikkelingen. Niet alleen Harlinger Belang vindt dat de huidige havenexploitatie anders moet. Wij worden hierin gesteund door 2 externe onderzoeken. Zo berekende EY in 2012 dat de gemeente op de havenexploitatie ieder jaar circa € 1,7 miljoen verlies leed. In 2013 concludeerde de Rijksuniversiteit Groningen dat de aansturing van de…
Read More
Harlingen is met haar havens realistisch en ambitieus

Harlingen is met haar havens realistisch en ambitieus

Nieuws
Harlingen. Realistisch en ambitieus. Daarmee schetst Harlinger Belang wethouder Maria le Roy de ambities die het Harlinger gemeentebestuur heeft ten aanzien van haar havens. "Harlingen heeft als havenstad een rijke geschiedenis en alle inspanningen zijn erop gericht om die waarde in de toekomst te behouden en waar mogelijk te versterken." In een pagina grote bijdrage van de Leeuwarder Courant van 28 juni, roemt de wethouder de diversiteit van de gevestigde bedrijven, die veelal ook complementair zijn. Naast de scheepsbouw, visserij en logistieke bedrijven heeft Harlingen nog een tweetal belangrijke troeven in de hand: het toerisme en de pleziervaart. In dit kader worden de vele monumenten en de Willemshaven genoemd. De Willemshaven ondergaat momenteel en in de komende jaren een ware transformatie. Het voormalige havengebied krijgt een cultureel-recreatief karakter met aan de vaste wal ruimte voor…
Read More
Trukendoos kan verdere ontwikkeling Willemshaven niet stoppen

Trukendoos kan verdere ontwikkeling Willemshaven niet stoppen

Nieuws
Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingplan Willemshaven. Daarmee komt na 25 jaar eindelijk duidelijkheid hoe we met de Willemshaven het toerisme willen bevorderen en daarmee bedrijvigheid en de werkgelegenheid in Harlingen kunnen vergroten. Voor Harlinger Belang een erg belangrijk punt. In 2010 maakten wij van de ontwikkeling van de Willemshaven een topprioriteit. Sindsdien is er al veel gebeurd. Zo is een extra loopbrug vanaf de keermuur geplaatst, vindt de restauratie van het monumentale entrepotgebouw plaats en wordt het omliggende gebied gefatsoeneerd. Ook biedt de Willemshaven tijdelijk onderdak aan de bouwers van de Willem Barentsz en Sil de potvis. Tevens zijn de nodige plannen in voorbereiding, zoals een sanitaire voorziening, de aanleg van een multifunctionele steiger en overnachtingsmogelijkheden in een zandtrechter. Voor het eerst sinds jaren worden zichtbaar…
Read More
Vragen over bekostiging opknappen openbaar gebied haven

Vragen over bekostiging opknappen openbaar gebied haven

Nieuws
[caption id="attachment_861" align="alignright" width="300"] Foto gemaakt door Joachim de Ruijter Fotografie[/caption] Na jarenlang in slechte situatie te hebben verkeerd, wordt het openbaar gebied in de Nieuwe Industriehaven eindelijk grondig aangepakt. De desolate aanblik en soms onveilige situatie was Harlinger Belang al langer een doorn in het oog. De raadsfractie heeft hiervoor meerdere malen aandacht gevraagd. De mogelijkheden van de gemeente om het openbaar gebied aan te pakken waren echter beperkt. De infrastructuur in de haven is eigendom van het private Harlingen Seaport. Deze onderneming, ook bekend onder de naam Ontwikkelingsmaatschappij Westergo cv, verkeerde in zwaar weer en maakte begin 2015 met steun van de gemeente nog een doorstart. Nu de activiteiten in de haven weer toenemen, wordt de Lange Lijnbaan geheel voorzien van nieuw asfalt, worden de grastegels vervangen door bermbeton en wordt drainage aangebracht om…
Read More