Kosten Tall Ships Races niet beperkt tot half miljoen

Kosten Tall Ships Races niet beperkt tot half miljoen

De kosten van de Tall Ships Races 2018 blijven voor de gemeente niet beperkt tot € 500.000. Ook de kosten van de ambtenaren bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement, komen ten laste van de gemeenschap. Het college raamt deze kosten op maar liefst € 216.000. Een en ander blijkt uit de beantwoording…
Lees meer
Gemeente draagt fors bij aan organisatiekosten Tall Ships Races

Gemeente draagt fors bij aan organisatiekosten Tall Ships Races

Bij de Tall Ships Races 2018, neemt de gemeente een behoorlijk deel van de organisatiekosten voor haar rekening. Gelet op de forse kostenoverschrijding van de laatste editie, heeft Harlinger Belang schriftelijke vragen ingediend, om duidelijkheid te krijgen of een en ander past binnen het beschikbaar gestelde budget. (meer…)
Lees meer
Openheid over gemeentelijke afspraken met Stichting Harlingen Sail

Openheid over gemeentelijke afspraken met Stichting Harlingen Sail

Begin deze maand tekenden de gemeente en Stichting Harlingen Sail een overeenkomst voor de organisatie van de Tall Ships Races in 2018. Hiermee werd een belangrijke stap gezet in de aanloop naar dit grootse evenement. En hoewel de ondertekening van de overeenkomst met veel publiciteit omgeven was, bleef de inhoud van deze…
Lees meer
Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door…
Lees meer
Stilte rondom voorbereidingen Tall Ships Races 2018 zorgwekkend

Stilte rondom voorbereidingen Tall Ships Races 2018 zorgwekkend

Afgelopen woensdag heeft de raadsfractie vragen gesteld over de voorbereidingen van de Tall Ships Races 2018. Hoewel dit onderwerp de afgelopen 6 maanden als vast punt op de agenda van de raadscommissie stond, constateert Harlinger Belang dat er sinds eind vorig jaar, maar weinig informatie met de raad is gedeeld.…
Lees meer