Kosten Tall Ships Races niet beperkt tot half miljoen

Kosten Tall Ships Races niet beperkt tot half miljoen

Nieuws
De kosten van de Tall Ships Races 2018 blijven voor de gemeente niet beperkt tot € 500.000. Ook de kosten van de ambtenaren bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement, komen ten laste van de gemeenschap. Het college raamt deze kosten op maar liefst € 216.000. Een en ander blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van Harlinger Belang. In haar vragen had de raadsfractie het college om een begroting gevraagd. Nadat bleek, dat de gemeente bij de editie van 2014 de kosten van de ambtelijke inzet niet had bijgehouden, heeft Harlinger Belang ditmaal expliciet gevraagd om dit wel te doen. Uit de beantwoording blijkt dat ambtenaren in totaal 2.700 uren aan de Tall Ships Races gaan besteden. Gelet op de bestede uren betekent dit, dat het komende anderhalf jaar grofweg 1 ambtenaar fulltime met dit evenement bezig is.…
Read More
Openheid over gemeentelijke afspraken met Stichting Harlingen Sail

Openheid over gemeentelijke afspraken met Stichting Harlingen Sail

Nieuws
Begin deze maand tekenden de gemeente en Stichting Harlingen Sail een overeenkomst voor de organisatie van de Tall Ships Races in 2018. Hiermee werd een belangrijke stap gezet in de aanloop naar dit grootse evenement. En hoewel de ondertekening van de overeenkomst met veel publiciteit omgeven was, bleef de inhoud van deze overeenkomst voor het publiek onbekend. De raadsfractie kondigde deze week vragen aan waarin zij het college verzocht om de overeenkomst tussen de gemeente en Stichting Harlingen Sail publiekelijk te maken. Hiervoor zijn ook voldoende redenen. In de eerste plaats omdat de overheid in beginsel alle beleidsstukken openbaar maakt. Maar ook omdat bij de vorige editie van de Tall Ships Races de stichting al behoorlijk uit de bocht schoot. De gemeente moest in plaats van de geraamde € 200.000, uiteindelijk ruim € 800.000…
Read More
Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Nieuws
Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door de inspanningen van het college vooralsnog afgewend. En ondanks het lichte herstel van de woningmarkt, zien wij dat in Harlingen weer woningen worden gebouwd. Harlinger Belang heeft het college uitgedaagd om meer betaalbare woningen, voor onder andere jongeren, te realiseren. De raadsfractie is bovendien tevreden met de ontwikkelingen in de Willemshaven. Met de komst van een 180 meter lange afmeervoorziening, de restauratie van het Entrepot gebouw en het mogelijk maken van een marina voor zeegaande jachten, worden de eerste resultaten…
Read More
Stilte rondom voorbereidingen Tall Ships Races 2018 zorgwekkend

Stilte rondom voorbereidingen Tall Ships Races 2018 zorgwekkend

Nieuws
Afgelopen woensdag heeft de raadsfractie vragen gesteld over de voorbereidingen van de Tall Ships Races 2018. Hoewel dit onderwerp de afgelopen 6 maanden als vast punt op de agenda van de raadscommissie stond, constateert Harlinger Belang dat er sinds eind vorig jaar, maar weinig informatie met de raad is gedeeld. Het enige bericht dat de raad bereikte, is dat eerder gepresenteerde veiligheidskosten van de Tall Ships Races 2014, ruim 10 procent hoger bleken te zijn. Overigens kwam deze informatie pas, toen Harlinger Belang met een WOB-verzoek alle facturen had opgevraagd. Met deze extra veiligheidskosten, hebben de Tall Ships Races 2014 in plaats van de oorspronkelijk begrote € 200.000, de gemeente minimaal € 822.000 gekost. Minimaal, omdat dit bedrag exclusief de ambtelijke uren zijn, die het college zegt niet te kunnen…
Read More