Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Het was een mooi evenement. De slingers en de vlaggen zijn intussen opgeborgen en zoals na ieder feest komt dan de nuchterheid terug bij het afwikkelen van de formaliteiten. De belangrijkste is de verantwoording en de betaling van de rekeningen. Dan slaat nuchterheid in dit geval om in een geweldige…
Lees meer
Lappendeken aan parkeermaatregelen vraagt om herziening parkeerbeleid

Lappendeken aan parkeermaatregelen vraagt om herziening parkeerbeleid

Al enige jaren zoekt de gemeentelijke politiek naar een oplossing voor de parkeerproblematiek. Na een pleidooi van Harlinger Belang, heeft in 2011 eindelijk een grondige herziening van het parkeerbeleid plaatsgevonden. Daarbij zouden de kosten van het parkeerbeleid voortaan moeten worden opgebracht door de eilandbezoekers. Bewoners zouden voortaan een bewonersvergunning kunnen…
Lees meer
Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Onlangs heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de bouw van een pompgebouw door Frisia Zout B.V. (hierna: Frisia). Een besluit dat tot veel commotie heeft geleid, omdat gesuggereerd werd dat Harlingen hiermee de laatste kans om zoutwinning onder de Waddenzee te blokkeren, aan haar neus voorbij heeft laten gaan.…
Lees meer

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de…
Lees meer