Toeslagcalculator in de strijd tegen armoede

Toeslagcalculator in de strijd tegen armoede

Nieuws
Afgelopen week lanceerde de gemeente een toeslagcalculator. Met deze speciale website kunnen bezoekers anoniem en eenvoudig zien, op welke minimaregelingen zij recht hebben. Harlinger Belang is erg blij met deze website. In ons verkiezingsprogramma pleitten wij hier al voor. Al enkele jaren constateert Harlinger Belang dat geld voor mensen met een laag inkomen, onbenut blijft. Vaak komt dit, omdat mensen simpelweg niet weten waar ze recht op hebben. Of omdat zij door schaamte niet met de gemeente in gesprek durven te gaan. Naast het stadsteam, is de toeslagcalculator dan ook een uitstekend middel in de strijd tegen armoede in onze gemeente!
Read More
Vanaf volgend jaar een ruimer en eerlijker kwijtscheldingsbeleid

Vanaf volgend jaar een ruimer en eerlijker kwijtscheldingsbeleid

Nieuws
Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad ingestemd met een ruimer en eerlijker kwijtscheldingsbeleid. Behalve de afvalstoffenheffing, wordt voortaan ook kwijtschelding verleend voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de leges van een identiteitskaart. Ook ondernemers kunnen met ingang van 2017 een verzoek tot kwijtschelding door voor de gemeentelijke aanslag van hun privéhuishouden. Aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid was een van de punten in het verkiezingsprogramma van Harlinger Belang en is overgenomen in het coalitieprogramma van PvdA, Harlinger Belang en CDA. Het college heeft hier de afgelopen periode uitvoering aan gegeven. Harlinger Belang raadslid Jellema stelde in zijn betoog, dat Harlingen straks tot de gemeenten met het ruimste kwijtscheldingsbeleid behoort. Iets dat ook past bij een gemeente die zich etaleert met een 'ruimhartig sociaal beleid'. Naar schatting komen naast de huidige 500 gezinnen, straks 30 extra gezinnen in aanmerking voor kwijtschelding van de…
Read More
Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Nieuws
Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor een aantal gemeentelijke heffingen en de waterschapsbelastingen. Met één aanvraagformulier kunnen zij direct bij de gemeente en Hefpunt een verzoek om kwijtschelding doen. Het valt Harlinger Belang op, dat beide instanties hiervoor echter een verschillend formulier hanteren. De raadsfractie heeft met schriftelijke vragen dan ook om opheldering gevraagd. Het formulier dat van de website van Hefpunt kan worden gedownload bestaat uit slechts 1 pagina. Bij het formulier van de gemeentelijke website moet de aanvrager maar liefst 4 pagina's invullen en daarnaast de nodige bijlagen toevoegen. Op de website van Hefpunt valt te lezen dat zij via bestandsvergelijking de aanvraag geautomatiseerd kan toetsen. Zij raadpleegt dan diverse overheden en krijgt zo de overige, relevante gegevens. Hierdoor kan worden volstaan met een verkort verzoek om kwijtschelding. De gemeente werkt klaarblijkelijk niet conform deze procedure. Op de…
Read More
Nieuw en ruimer kwijtscheldingsbeleid in de maak

Nieuw en ruimer kwijtscheldingsbeleid in de maak

Nieuws
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de raad ingestemd met verruiming van het kwijtscheldingsbeleid. Voor Harlinger Belang een belangrijk punt, waar wij ons eerder in ons verkiezingsprogramma en tijdens de verkiezingscampagne sterk voor maakten. De raadsfractie heeft de wethouder in oktober 2015 gevraagd het huidige beleid te actualiseren en te verruimen. In de laatste raadsvergadering presenteerde het college haar plan, dat een heel eind tegemoet komt aan de wens van Harlinger Belang. Wij zijn dan ook tevreden met deze inspanningen van wethouder Kuiken! Tot dusver konden alleen werkenden en uitkeringsgerechtigden kwijtschelding aanvragen. Een toenemende groep inwoners die een eigen onderneming heeft, kwam überhaupt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Het college wil deze ongelijkheid, net als Harlinger Belang, wegnemen. Als gevolg van de economische crisis, constateren wij dat een grote groep inwoners niet in aanmerking…
Read More
Gemeentelijke belastingen Harlingen laagste van Friesland

Gemeentelijke belastingen Harlingen laagste van Friesland

Nieuws
Belasting betalen is nooit leuk, ook niet wanneer het gaat om jaarlijkse gemeentelijke belastingen. Toch is de verzamelaanslag van een gemiddeld Harlinger gezin met € 602 het laagst van heel Friesland. Ook alleenstaanden betalen met een aanslag aanzienlijk minder dan het Friese gemiddelde. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'Atlas van de lokale lasten', opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Een mooie prestatie, waar Harlinger Belang zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt. Toen Harlinger Belang na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 deelnam aan de coalitie, heeft zij de eerder ingezette verhoging van de onroerendzaakbelasting van 10% ongedaan gemaakt. Ook in 2012 en in 2013 heeft de raadsfractie met succes amendementen ingediend om een stijging van 1% uit te stellen, danwel ongedaan te maken.…
Read More