Toeslagcalculator in de strijd tegen armoede

Toeslagcalculator in de strijd tegen armoede

Afgelopen week lanceerde de gemeente een toeslagcalculator. Met deze speciale website kunnen bezoekers anoniem en eenvoudig zien, op welke minimaregelingen zij recht hebben. Harlinger Belang is erg blij met deze website. In ons verkiezingsprogramma pleitten wij hier al voor. Al enkele jaren constateert Harlinger Belang dat geld voor mensen met een laag inkomen,…
Lees meer
Vanaf volgend jaar een ruimer en eerlijker kwijtscheldingsbeleid

Vanaf volgend jaar een ruimer en eerlijker kwijtscheldingsbeleid

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad ingestemd met een ruimer en eerlijker kwijtscheldingsbeleid. Behalve de afvalstoffenheffing, wordt voortaan ook kwijtschelding verleend voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de leges van een identiteitskaart. Ook ondernemers kunnen met ingang van 2017 een verzoek tot kwijtschelding door voor de gemeentelijke aanslag van hun privéhuishouden. Aanpassing van het…
Lees meer
Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor een aantal gemeentelijke heffingen en de waterschapsbelastingen. Met één aanvraagformulier kunnen zij direct bij de gemeente en Hefpunt een verzoek om kwijtschelding doen. Het valt Harlinger Belang op, dat beide instanties hiervoor echter een verschillend formulier hanteren. De raadsfractie heeft met schriftelijke vragen dan ook om…
Lees meer
Nieuw en ruimer kwijtscheldingsbeleid in de maak

Nieuw en ruimer kwijtscheldingsbeleid in de maak

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de raad ingestemd met verruiming van het kwijtscheldingsbeleid. Voor Harlinger Belang een belangrijk punt, waar wij ons eerder in ons verkiezingsprogramma en tijdens de verkiezingscampagne sterk voor maakten. De raadsfractie heeft de wethouder in oktober 2015 gevraagd het huidige beleid te actualiseren en te verruimen. In…
Lees meer
Gemeentelijke belastingen Harlingen laagste van Friesland

Gemeentelijke belastingen Harlingen laagste van Friesland

Belasting betalen is nooit leuk, ook niet wanneer het gaat om jaarlijkse gemeentelijke belastingen. Toch is de verzamelaanslag van een gemiddeld Harlinger gezin met € 602 het laagst van heel Friesland. Ook alleenstaanden betalen met een aanslag aanzienlijk minder dan het Friese gemiddelde. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'Atlas van…
Lees meer