Over ons

Harlinger Belang is dé lokale politieke partij van de Gemeente Harlingen. Al sinds 1958 zetten wij ons geheel onafhankelijk en met veel enthousiasme in voor de belangen van de inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Daarbij worden wij gesteund door onze betrokken leden. Ons ledenbestand is divers waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in geslacht, etniciteit, politieke of religieuze overtuiging, opleiding of inkomen. Wat hen allen verbindt, is het lokale belang!

Home
Meldpunt openbare ruimte
Aanmelden nieuwsbrief
Steun ons met jouw donatie

Actueel

Verslag van de raadsvergadering van 22 januari 2020
Verslag van de raadsvergadering van 22 januari 2020
31 januari 2020
Het werd een vlotte vergadering met weinig discussie en veelal eensgezindheid onder de partijen betreffende de agendapunten. De agendapunten waren: - Aanwijzingsbesluit griffier - Aanpasse...
Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC
Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC
21 december 2019
Verslag van de raadsvergadering van 11 december 2019. Er kwamen nog al wat onderwerpen aan de orde, maar de meeste werden unaniem of in grote meerderheid aangenomen. Het betrof hier de be...
Hoe gastvrij is Harlingen voor zijn bezoekers?
Hoe gastvrij is Harlingen voor zijn bezoekers?
19 november 2019
Verslag van de raadsvergadering van 13 november 2019. De agenda bevatte op zich niet zo veel onderwerpen. Toch werd het weer laat! Moeten we misschien weer terug naar de oude vergaderstru...
Algemene beschouwingen 2019
Algemene beschouwingen 2019
1 november 2019
Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt t...
CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk
CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk
23 oktober 2019
Verslag van de raadsvergadering van 25 september 2019. Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen. Wij zullen ons in dit verslag beperken tot een aantal voor ons relevante...
Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel
Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel
19 juli 2019
Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2019 De agenda betrof meerdere onderwerpen, maar bovengenoemd plan kon rekenen op algehele belangstelling van de raad. Maar niet alleen van de ...

Steun ons!