Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.

Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.

Op grond van de korte agenda zou je kunnen veronderstellen, dat de raadsvergadering van afgelopen woensdag 12 december niet zo lang zou duren. Maar iedereen kwam weer bedrogen uit; het werd weer een latertje. Wat kwam er zoal aan de orde: Tall Ships: Allereerst deed de burgemeester melding van zijn reis naar Sevilla/Spanje om met een Harlinger delegatie te pleiten voor de komst van de Tall Ships naar Harlingen in 2022. Er is echter nog een noordelijke concurrent in de markt en wel Delfzijl. U hebt hier ongetwijfeld over gehoord en gelezen in diverse media. Wij hebben ons wel verbaasd over het “snerende” taalgebruik van de heer Sluiter richting de projectorganisatie van Delfzijl. O.i. maak je hier geen vrienden mee als je wilt gaan samenwerken, zoals door hem werd aangegeven.…
Read More
Vanaf volgend jaar dagparkeren op de Willemshaven

Vanaf volgend jaar dagparkeren op de Willemshaven

Vanaf volgend jaar wordt het voor autobezitters mogelijk, om voor slechts € 2 de hele dag op de Willemshaven te parkeren. Dit is de uitkomst van de raadsbehandeling van een motie afkomstig van Harlinger Belang. Na het opnieuw bestraten van het openbaar gebied in de Willemshaven, zijn tevens parkeerplaatsen aangebracht. Voor € 1 per uur kon hier vervolgens maximaal 4 uren worden geparkeerd. Tijdens de raadscommissie merkte Harlinger Belang echter op, dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van deze parkeerplaatsen. En dat terwijl deze parkeerplaatsen dichtbij de binnenstad gesitueerd zijn. De raadsfractie van Harlinger Belang riep de wethouder dan ook op, om met ingang van 2018 dagparkeren op de Willemshaven mogelijk te maken. Op deze wijze maken wij een bezoekje aan Willemshaven, het Havenplein en de binnenstad weer een stukje…
Read More
Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op hetgeen het college de afgelopen jaren in gang heeft gezet en waarvoor de partij zich sterk heeft gemaakt, zoals: de havenverzelfstandiging; de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen om daar in 2021 het lang parkeren te concentreren; de investeringen in de Willemshaven, het faciliteren en het op gang brengen van activiteiten; de Gemeente Harlingen als een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te houden; Ook het komende jaar staan nog…
Read More
Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Wat slechts een formaliteit had moeten zijn, werd woensdag door een aantal raadsfracties aangegrepen om eerdere besluiten te herkauwen. Met het afwijzen van het geagendeerde voorbereidingsbesluit, hebben raadsleden van onder andere het CDA en de VVD en D66 bewust de deur opengezet voor ongewenste bedrijfsvestigingen in Harlingen. Verdere spreiding van de detailhandel, meer leegstand in de binnenstad en meer verkeersoverlast zijn hiervan mogelijke voorbeelden. De gemeenteraad had de uitgangspunten voor detailhandel, parkeerbedrijven en zonneparken al in 2014 en 2015 vastgesteld. Deze uitgangspunten moesten -zoals gebruikelijk- nog worden verwerkt in de bestaande bestemmingsplannen. Om Harlingen tot die tijd te ‘beschermen’ tegen ongewenste bedrijfsvestigingen, neemt de gemeente doorgaans een voorbereidingsbesluit. Nog los van de inhoudelijke argumenten, heeft het Harlinger Belang bevreemd dat de raadsfracties tegen dit besluit hebben gestemd. Zij handelen hiermee niet…
Read More
Kwekerij Witte Kas wil verkassen: kansen voor de gemeente

Kwekerij Witte Kas wil verkassen: kansen voor de gemeente

Harlingen heeft afgelopen woensdag weer een belangrijke stap gezet in het oplossen van de parkeeroverlast, dat door toeristen van Terschelling en Vlieland wordt veroorzaakt. Harlinger Belang heeft daarbij na afweging van alle voor- en tegenargumenten ingestemd met de gemeentelijke aankoop van de orchidee kwekerij ‘Witte Kas’ en hiervan een parkeerterrein voor de eilandbezoekers te maken. De aankoop biedt een duurzame, toekomstbestendige, profijtelijke en integrale oplossing voor het zogenaamde ‘eilander blik’. Daarnaast biedt dit de kans op meer serviceverlening aan de toeristen, zoals bagageafhandeling op het parkeerterrein, milieuvriendelijk transport naar de veerbootterminal, digitalisering van betalingen, duidelijke bebording, afspraken over ticketprijzen, etc. Met de aankoop ziet de raadsfractie mogelijkheden om een verkeersveilige inrichting van de Oude Ringmuur en de Waddenpromenade te realiseren. De aankoop van het terrein past ook geheel in de visie…
Read More