Vanaf volgend jaar dagparkeren op de Willemshaven

Vanaf volgend jaar dagparkeren op de Willemshaven

Vanaf volgend jaar wordt het voor autobezitters mogelijk, om voor slechts € 2 de hele dag op de Willemshaven te parkeren. Dit is de uitkomst van de raadsbehandeling van een motie afkomstig van Harlinger Belang. Na het opnieuw bestraten van het openbaar gebied in de Willemshaven, zijn tevens parkeerplaatsen aangebracht. Voor € 1 per uur kon hier vervolgens maximaal 4 uren worden geparkeerd. Tijdens de raadscommissie merkte Harlinger Belang echter op, dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van deze parkeerplaatsen. En dat terwijl deze parkeerplaatsen dichtbij de binnenstad gesitueerd zijn. De raadsfractie van Harlinger Belang riep de wethouder dan ook op, om met ingang van 2018 dagparkeren op de Willemshaven mogelijk te maken. Op deze wijze maken wij een bezoekje aan Willemshaven, het Havenplein en de binnenstad weer een stukje…
Read More
Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op hetgeen het college de afgelopen jaren in gang heeft gezet en waarvoor de partij zich sterk heeft gemaakt, zoals: de havenverzelfstandiging; de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen om daar in 2021 het lang parkeren te concentreren; de investeringen in de Willemshaven, het faciliteren en het op gang brengen van activiteiten; de Gemeente Harlingen als een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te houden; Ook het komende jaar staan nog…
Read More
Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Wat slechts een formaliteit had moeten zijn, werd woensdag door een aantal raadsfracties aangegrepen om eerdere besluiten te herkauwen. Met het afwijzen van het geagendeerde voorbereidingsbesluit, hebben raadsleden van onder andere het CDA en de VVD en D66 bewust de deur opengezet voor ongewenste bedrijfsvestigingen in Harlingen. Verdere spreiding van de detailhandel, meer leegstand in de binnenstad en meer verkeersoverlast zijn hiervan mogelijke voorbeelden. De gemeenteraad had de uitgangspunten voor detailhandel, parkeerbedrijven en zonneparken al in 2014 en 2015 vastgesteld. Deze uitgangspunten moesten -zoals gebruikelijk- nog worden verwerkt in de bestaande bestemmingsplannen. Om Harlingen tot die tijd te ‘beschermen’ tegen ongewenste bedrijfsvestigingen, neemt de gemeente doorgaans een voorbereidingsbesluit. Nog los van de inhoudelijke argumenten, heeft het Harlinger Belang bevreemd dat de raadsfracties tegen dit besluit hebben gestemd. Zij handelen hiermee niet…
Read More
Kwekerij Witte Kas wil verkassen: kansen voor de gemeente

Kwekerij Witte Kas wil verkassen: kansen voor de gemeente

Harlingen heeft afgelopen woensdag weer een belangrijke stap gezet in het oplossen van de parkeeroverlast, dat door toeristen van Terschelling en Vlieland wordt veroorzaakt. Harlinger Belang heeft daarbij na afweging van alle voor- en tegenargumenten ingestemd met de gemeentelijke aankoop van de orchidee kwekerij ‘Witte Kas’ en hiervan een parkeerterrein voor de eilandbezoekers te maken. De aankoop biedt een duurzame, toekomstbestendige, profijtelijke en integrale oplossing voor het zogenaamde ‘eilander blik’. Daarnaast biedt dit de kans op meer serviceverlening aan de toeristen, zoals bagageafhandeling op het parkeerterrein, milieuvriendelijk transport naar de veerbootterminal, digitalisering van betalingen, duidelijke bebording, afspraken over ticketprijzen, etc. Met de aankoop ziet de raadsfractie mogelijkheden om een verkeersveilige inrichting van de Oude Ringmuur en de Waddenpromenade te realiseren. De aankoop van het terrein past ook geheel in de visie…
Read More
Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Harlinger Belang heeft afgelopen woensdag ingestemd met gemeentelijke begroting voor 2017. Een begroting waarmee Harlingen, als relatief kleine en zelfstandige gemeente, volgens fractievoorzitter Jappie Saakstra: "investeert in mensen, in werk en in de stad". Hij refereerde daarbij aan recente en geplande ontwikkelingen in het sociaal domein en in het straatbeeld. Wel vroeg de raadsfractie aandacht voor een aantal onderwerpen die niet in de begroting stonden genoemd. Zo wil de lokale partij nog in deze raadsperiode stappen zetten op het gebied van lang parkeren en het gebied rondom de veerbootterminal veiliger en aantrekkelijker maken. Ook hield de raadsfractie een pleidooi om het gebied rondom de N31 om te vormen tot een 'groene long' met voldoende recreatievoorzieningen. Verder ontvouwde Harlinger Belang haar plan voor een website, waarop mensen na het invullen van hun woonsituatie en…
Read More