Zwijgzame coalitie accepteert zorgelijke toekomst Empatec

Zwijgzame coalitie accepteert zorgelijke toekomst Empatec

Nieuws
Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over de jaarstukken en begroting van Fryslân West en Empatec. Onze raadsfractie heeft aangegeven dat de jaarstukken er ondanks de botte bezuinigingen van het vorige kabinet Rutte nog prima uitzagen. De toekomst ziet er, met oplopende tekorten als gevolg van rijksbezuinigingen, welke niet door het Empatec goedgemaakt kunnen worden, een stuk somberder uit. Wij hebben tegen de begroting voor het komend jaar gestemd. De Participatiewet, die op 1 januari 2015 door het kabinet VVD/PvdA werd ingevoerd, blijkt een volkomen mislukking te zijn. In plaats van meer arbeidsparticipatie door mensen met een handicap, blijken er juist steeds meer mensen werkeloos thuis te zitten. De baankansen zijn volgens een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau geslonken van 50% naar 30%. Menigeen heeft destijds al zijn…
Read More
Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Nieuws
Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door de inspanningen van het college vooralsnog afgewend. En ondanks het lichte herstel van de woningmarkt, zien wij dat in Harlingen weer woningen worden gebouwd. Harlinger Belang heeft het college uitgedaagd om meer betaalbare woningen, voor onder andere jongeren, te realiseren. De raadsfractie is bovendien tevreden met de ontwikkelingen in de Willemshaven. Met de komst van een 180 meter lange afmeervoorziening, de restauratie van het Entrepot gebouw en het mogelijk maken van een marina voor zeegaande jachten, worden de eerste resultaten…
Read More