Zwijgzame coalitie accepteert zorgelijke toekomst Empatec

Zwijgzame coalitie accepteert zorgelijke toekomst Empatec

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over de jaarstukken en begroting van Fryslân West en Empatec. Onze raadsfractie heeft aangegeven dat de jaarstukken er ondanks de botte bezuinigingen van het vorige kabinet Rutte nog prima uitzagen. De toekomst ziet er, met oplopende tekorten als gevolg van rijksbezuinigingen, welke niet door het…
Lees meer
Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door…
Lees meer