Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Nieuws
Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door de inspanningen van het college vooralsnog afgewend. En ondanks het lichte herstel van de woningmarkt, zien wij dat in Harlingen weer woningen worden gebouwd. Harlinger Belang heeft het college uitgedaagd om meer betaalbare woningen, voor onder andere jongeren, te realiseren. De raadsfractie is bovendien tevreden met de ontwikkelingen in de Willemshaven. Met de komst van een 180 meter lange afmeervoorziening, de restauratie van het Entrepot gebouw en het mogelijk maken van een marina voor zeegaande jachten, worden de eerste resultaten…
Read More
Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Nieuws
Afgelopen woensdag werd de gemeentelijke jaarrekening 2014 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In dit 181 pagina's tellende boekwerk, legde het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op het eerste jaar van dit college en van de coalitie met de PvdA en het CDA. Zo is in 2014 een start gemaakt met de verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf. Een langgekoesterde wens van Harlinger Belang. Onze visie is dat zelfstandig havenbedrijf veel beter kan inspelen op de dynamiek van het bedrijfsleven en daarmee de havenactiviteiten uiteindelijk wel winstgevend kan maken. Na jaren van stagnatie op de woningmarkt, werden in 2014 weer woningen gebouwd. In de voormalige Cocosfabriek, in de woonwijk Ludinga en op het braakliggende terrein Welgelegen zijn ruim 50 woningen gerealiseerd. Het resultaat…
Read More
Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Nieuws
Afgelopen week ondertekenden de Gemeente Harlingen een Optisport een nieuwe exploitatieovereenkomst voor Het Derde Haad. Eerder ging de gemeenteraad al akkoord met deze nieuwe exploitatieovereenkomst voor het zwembad. Met de overeenkomst wordt de huidige samenwerking tussen Optisport en de Gemeente Harlingen met 10 jaar verlengd. Daar waar elders zwembaden amper het hoofd boven water kunnen houden of zelfs hun deuren moeten sluiten, kunnen inwoners van Harlingen en omstreken ook de komende jaren blijven zwemmen in Het Derde Haad! Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen maakte Harlinger Belang het behoud van het zwembad tot een van haar speerpunten. Om het bewegen van jongeren en ouderen te bevorderen en gelet op onze waterrijke gemeente, vond en vindt Harlinger Belang het behoud van het zwembad van wezenlijk belang. Eerder pleitte de raadsfractie ook voor het instandhouden van het schoolzwemmen. In ons verkiezingsprogramma…
Read More