Actueel

Gemeentelijke onderscheiding voor oud-wethouder Maria le Roy

Gemeentelijke onderscheiding voor oud-wethouder Maria le Roy

Tijdens haar afscheidsreceptie ontving Maria uit handen van burgemeester Sluiter de Harlinger draagspeld. Zij verdient deze onderscheiding voor haar bestuurlijke inzet in de afgelopen 8 jaar. Zo werden onder haar wethouderschap vele projecten gerealiseerd; zichtbare en minder zichtbare projecten die de gemeente aantrekkelijker en welvarender hebben gemaakt. Als voorbeelden noemde Anneke Visser, voorzitter van de Stichting Vereniging Oud Harlingen, de herinrichting van het Havenplein en de diverse bouwprojecten zoals langs de Havenweg. Ook de renovatie van het monumentale Entrepotgebouw in de Willemshaven is dankzij de inspanningen van Maria tot een goed einde gebracht. Maar ook de realisatie van een drijvende sanitaire voorziening in de Noordoostersingel, de aanpak van de desolate Willemshaven tot een aantrekkelijk gebied waar nu nieuwe initiatieven worden ontplooid, de realisatie van een multifunctionele aanlegsteiger, het binnenhalen van…
Read More
Maandelijks spreekuur raadsleden voortaan in stationsrestauratie

Maandelijks spreekuur raadsleden voortaan in stationsrestauratie

Ook dit jaar houden de raadsleden elke maand een spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie hun mening, probleem of klacht voorleggen aan de raadsleden van Harlinger Belang. Dit kan over actuele onderwerpen gaan, maar ook over goede ideeën en suggesties. Nieuw is dat het spreekuur dit jaar weer wordt gehouden in de stationsrestauratie. Fractievoorzitter Saakstra: "De sociale doelstelling van de exploitant van de stationsrestauratie past prima bij onze sociale ambities voor de Gemeente Harlingen. We zijn dan ook blij dat we op deze wijze ons steentje kunnen bijdragen aan deze prachtige voorziening!" Tijdens het spreekuur wordt eveneens de agenda van de raadscommissie- en raadsvergadering doorgenomen. Mensen die hier hun input voor willen leveren, zijn van harte welkom! Het eerstvolgende spreekuur is op donderdagavond 19 april om…
Read More
Nieuwe gemeenteraad van Harlingen geïnstalleerd

Nieuwe gemeenteraad van Harlingen geïnstalleerd

Donderdag werd door burgemeester Sluiter de nieuwe gemeenteraad van Harlingen geïnstalleerd. Harlinger Belang raadsleden Jappie Saakstra en Ida Soolsma-Boomstra legden respectievelijk voor de derde en tweede keer de belofte af. Ook de komende 4 jaren zullen zij het gezicht vormen van de grootste lokale partij van Harlingen! De nieuwe gemeenteraad telt 4 nieuwkomers. Bij de PvdA versterken Bartele Boersma en Welmoed Konst de raadsfractie, Reynold Bontes neemt binnen de CDA raadsfractie het stokje over van zijn voorganger Harmen Bloemhof en Stephanie Geurtz is raadslid namens Groen Links. Na de coalitiegesprekken zullen nogmaals enkele nieuwe raadsleden worden benoemd. Harlinger Belang gaat de komende jaren volop aan de slag om haar beloften uit het verkiezingsprogramma na te komen. Alle hulp daarbij is welkom! Wil jij je steentje bijdragen om Harlingen, Mildum en…
Read More
Jan Jellema neemt na 12 afscheid van Harlinger gemeenteraad

Jan Jellema neemt na 12 afscheid van Harlinger gemeenteraad

Tijdens de laatste raadsvergadering van de in 2014 benoemde raad, werd woensdag afscheid genomen van 5 raadsleden. Harlinger Belang raadslid Jan Jellema was een van hen. Na 12 jaar raadslidmaatschap keert hij niet terug in de nieuwe gemeenteraad. Als nummer 3 van de gecombineerde lijst Harlinger Belang/Harlinger Alternatief '97 werd Jellema in 2006 gekozen als raadslid. Met zijn 23 jaar was hij destijds een van de jongste raadsleden. Ook de laatste raadsperiode was hij, ondanks zijn jarenlange ervaring, nog steeds het jongste raadslid. De afgelopen jaren heeft Jellema bewezen een kritisch raadslid te zijn waarmee men rekening moest houden, met name op bestuurlijk en financieel terrein. Ook beet hij vast in complexe dossiers. De juridische procedures met Kimswerda en Ludinga, de Reststoffen Energie Centrale, de grondaankoop van het Spaansenterrein en…
Read More
Nieuwe raadsfractie bestaat uit Saakstra en Soolsma-Boomstra

Nieuwe raadsfractie bestaat uit Saakstra en Soolsma-Boomstra

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft Harlinger Belang 939 stemmen (13,42%) behaald. Als derde partij van de Gemeente Harlingen bekleedt de partij daarmee twee raadszetels in de nieuwe gemeenteraad. Jappie Saakstra en Ida Soolsma-Boomstra vormen de nieuwe raadsfractie van Harlinger Belang. Ondanks een actieve en positieve campagne is Harlinger Belang er niet in geslaagd om het verkiezingsresultaat van 2014 te evenaren. De partij verloor maar liefst 382 stemmen en daarmee ook één raadszetel. Huidig raadslid Jan Jellema keert niet meer terug in de Harlinger gemeenteraad en neemt op 28 maart afscheid na een zittingsperiode van 12 jaar. Ondanks dit resultaat is Harlinger Belang erg blij met de steun van alle kiezers. Met volle energie zal de nieuwe raadsfractie, samen met het bestuur en de vrijwilligers, zich ook de komende…
Read More