Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Harlinger Belang heeft afgelopen woensdag ingestemd met gemeentelijke begroting voor 2017. Een begroting waarmee Harlingen, als relatief kleine en zelfstandige gemeente, volgens fractievoorzitter Jappie Saakstra: "investeert in mensen, in werk en in de stad". Hij refereerde daarbij aan recente en geplande ontwikkelingen in het sociaal domein en in het straatbeeld. Wel vroeg…
Lees meer
Evaluatie: beleid huishoudelijke hulp inderdaad niet houdbaar

Evaluatie: beleid huishoudelijke hulp inderdaad niet houdbaar

Afgelopen week maakte het college bekend, dat het beleid rondom het toekennen van huishoudelijke hulp anders moet. Deze conclusie volgde uit een interne evaluatie van de Sociale Dienst. Tijdens de commissievergadering in mei plaatste Harlinger Belang al vraagtekens bij het huidige beleid en drong zij aan op een spoedige evaluatie.…
Lees meer
CRvB stelt voorwaarden aan beleid huishoudelijke hulp

CRvB stelt voorwaarden aan beleid huishoudelijke hulp

In een drietal rechtszaken, gaf de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag duidelijkheid over hoe gemeenten met de huishoudelijke hulp om zouden moeten gaan. Samengevat stelt zij dat eenvoudige huishoudelijke hulp als 'algemene voorziening' mag worden aangemerkt, maar dat hierbij wel een aantal voorwaarden geldt. Harlinger Belang vraagt zich af of de regeling, zoals…
Lees meer
Vragen over de houdbaarheid van beleid huishoudelijke hulp

Vragen over de houdbaarheid van beleid huishoudelijke hulp

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO2015) is er veel veranderd. Zo zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de huishoudelijke hulp. Iedere gemeente geeft hier op zijn eigen wijze invulling aan, waarbij de door de rijksoverheid opgelegde bezuinigingen hen noodzaken tot versobering. De veelal schrijnende…
Lees meer
Netwerkbijeenkomst lokale partijen over stand van zaken WMO

Netwerkbijeenkomst lokale partijen over stand van zaken WMO

Begin dit jaar werden gemeenten verantwoordelijk voor 3 grote overheidstaken in het sociaal domein. Onder grote tijdsdruk en met forse kortingen op het budget, hebben gemeenten hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven. Nu het eerste jaar teneinde loopt, is het tijd om de balans op te maken en, waar nodig, bij…
Lees meer