Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Bij de komende begrotingsbehandeling zullen Harlinger Belang, PvdA en het CDA een amendement indienen om de voorgestelde jaarlijkse huurverhoging voor de hockey- en voetbalverenigingen te matigen.

De verenigingen huren de door hen gebruikte sportvelden van de gemeente. De hoogte van de huur is al sinds december 2010 onderwerp van discussie. Al eerder bleek dat deze huur aanzienlijk lager was dan in omliggende gemeenten. Tijdens de kerntakendiscussies van dit jaar, werd dit nogmaals door onafhankelijke onderzoekers bevestigd.

Toen het college in de begroting 2016 voorstelde de tarieven de komende jaren te verhogen, leidde dit direct tot kritische reacties. Begrijpelijk, wanneer uitsluitend geschermd wordt met forse percentages huurverhoging. De realiteit is echter wat genuanceerder.

De afgelopen jaren heeft de gemeente, mede op verzoek van de verenigingen, fors geïnvesteerd in sportvelden. De gemeentelijke kosten zijn hierdoor toegenomen. Momenteel wordt slechts 2% van deze kosten doorberekend in de huur. Dit is nog geen kwart van hetgeen gebruikelijk is bij andere gemeenten. Binnensportverenigingen zijn bovendien nog slechter uit; zij dragen 13% bij in de gemeentelijke kosten.

Met het amendement van de coalitiepartijen, wordt de huurverhoging uitgesmeerd over 7 jaar. De voorgestelde jaarlijkse huurverhoging wordt hierdoor met € 400 tot € 650 verminderd. De verenigingen kunnen zo tijdig maatregelen nemen om de huurverhoging op te vangen. Mochten zij de deze volledig doorberekenen aan hun leden, resulteert dit een gemiddelde contributiestijging van slechts € 3 per jaar, gedurende de komende 7 jaar.

Voor ons is dit acceptabel. De verenigingen dragen dan bovendien 7,5% bij aan de gemeentelijke kosten. Dit percentage ligt in lijn met andere gemeenten en is nog steeds veel minder dan de bijdrage die binnensportverenigingen leveren.

Related Posts