Feestelijke opening multifunctionele aanlegsteiger

Feestelijke opening multifunctionele aanlegsteiger

Niet gehinderd door een stevige, frisse wind, verrichten wethouder Maria le Roy en gedeputeerde Klaas Kielstra afgelopen donderdag de officiële openingshandeling van de nieuwe steiger in de Willemshaven. De steiger is bewust 160 meter lang gemaakt zodat deze multifunctioneel is. Hij biedt zowel ruimte aan onze historische vloot, maar ook aan rivier- en zee cruiseschepen en het zonnepontje. De steiger kent een lange historie. Partijen die in januari 2014 nog voor deze voorziening in de Willemshaven stemden, trokken hun steun anderhalf jaar later in. Alleen de PvdA, Harlinger Belang en het CDA stemden in met de investering. De steiger levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Willemshaven en bevordert een breed scala aan toeristen. Harlinger Belang heeft vanaf 2010 volop ingezet op toerisme en recreatie. De economische recessie heeft…
Read More
Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

[caption id="attachment_2132" align="alignright" width="300"] Foto met dank aan Joachim de Ruijter Fotografie[/caption] De bezoekers van de Harlinger binnenstad is het al opgevallen. Tijdens deze wintermaanden zijn diverse straten voorzien van sfeervolle blauw/gele feestverlichting. Deze is bovendien van mooie maritieme kenmerken voorzien. Harlinger Belang is erg blij met de verlichting en complimenteert de Stichting Harlingen Promotion en de Harlinger Ondernemersvereniging met de schitterend verlichte binnenstad. Vorig jaar was dit nog anders. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra vroeg toen aandacht voor het ontbreken van sfeerverlichting in de binnenstad. In aller ijl werd vlak voor de feestdagen weliswaar nog eenvoudige verlichting opgehangen, maar wij vonden dat de Harlinger binnenstad beter verdiende. Harlinger Belang vroeg het college zich in te spannen dat dit jaar de sfeerverlichting eerder werd aangebracht. En dit jaar zien we hiervan het resultaat!
Read More
Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op hetgeen het college de afgelopen jaren in gang heeft gezet en waarvoor de partij zich sterk heeft gemaakt, zoals: de havenverzelfstandiging; de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen om daar in 2021 het lang parkeren te concentreren; de investeringen in de Willemshaven, het faciliteren en het op gang brengen van activiteiten; de Gemeente Harlingen als een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te houden; Ook het komende jaar staan nog…
Read More
Vragen over het nut en de overlast van verkeersdruppel Zeeweg

Vragen over het nut en de overlast van verkeersdruppel Zeeweg

Harlinger Belang plaatst vraagtekens bij het nut van de 'verkeersdruppel' op de Zeeweg. De raadsfractie stelt hierover schriftelijke vragen. Daarbij vraagt de partij ook aandacht voor overlast die het obstakel dikwijls veroorzaakt. De verkeersdruppel (een soort vluchtheuvel) is aangebracht bij de herinrichting van de Havenweg in 2010. Deze is tussen de kruisingen met de Caspar di Robblesstraat en de Westerzeedijk geplaatst. Harlinger Belang vraagt zich af, of dit wel echt nodig is. De kruising Zeeweg/Westerzeedijk bevat een flauwe bocht en hoogteverschil in de bestrating. Hierdoor kan per definitie niet snel gereden worden in deze straat. Met regelmaat veroorzaakt de verkeersdruppel dan ook een verkeersopstopping op de Zeeweg. Met name bij of nadat de spoorwegovergang is gesloten of bij het passeren van bus- en vrachtverkeer staat het verkeer op de Zeeweg vast. Sinds…
Read More
Meer ruimte voor de fiets bij station

Meer ruimte voor de fiets bij station

De forensen in Harlingen zullen het ongetwijfeld hebben opgemerkt. Sinds een paar weken is het aantal stalplaatsen voor fietsen bij het station fors uitgebreid. Harlinger Belang is erg blij met deze stalling. Begin dit jaar hield raadslid Ida Soolsma-Boomstra een pleidooi voor meer stalruimte voor fietsen bij het station. Te vaak zag Harlinger Belang fietsen rijen dik in de stalling gepropt. Dit met alle overlast en schade van dien. Ook vroeg Ida Soolsma-Boomstra aandacht voor de verzakkingen in de bestrating. Ook dit is met de vervanging van de fietsenstalling direct verholpen.
Read More