Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal…
Lees meer
Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Bij de komende begrotingsbehandeling zullen Harlinger Belang, PvdA en het CDA een amendement indienen om de voorgestelde jaarlijkse huurverhoging voor de hockey- en voetbalverenigingen te matigen. De verenigingen huren de door hen gebruikte sportvelden van de gemeente. De hoogte van de huur is al sinds december 2010 onderwerp van discussie. Al eerder bleek…
Lees meer

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de…
Lees meer
Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Harlinger Belang vreest dat het sporten in verenigingsverband binnenkort onbetaalbaar wordt.  Door nieuwe landelijke wetgeving moeten gemeenten voortaan de kosten van hun sportaccommodaties volledig doorberekenen aan de gebruikers van deze accommodaties. Sportverenigingen zullen hierdoor geconfronteerd worden met hogere huren en genoodzaakt zijn dit op te hoesten met een forse verhoging van…
Lees meer