Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Voorwaarden lidmaatschap

Wie kunnen lid worden?

Op basis van onze statuten moeten onze leden voldoen aan 3 voorwaarden:

 1. Je moet 18 jaar of ouder zijn; en
 2. Je moet in de Gemeente Harlingen wonen; en
 3. Je moet interesse hebben voor het gemeentelijke bestuur.

Voldoe je aan de voorwaarden dan kan je, om lid te worden van Harlinger Belang, contact opnemen met het bestuur. Of je gebruikt hiervoor het aanmeldingsformulier op onze website. Het bestuur beslist vervolgens binnen een maand over je toelating.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden maar wil je ons toch steunen? Doe dan een donatie aan onze vereniging!

Contributie

Na je toelating ben je voor onbepaalde tijd lid van onze vereniging. Je een factuur met de verschuldigde contributie van het lopende kalenderjaar. Elk nieuw kalenderjaar ontvang je opnieuw een factuur. De hoogte van de contributie is door de Algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt:

 • € 21 per jaar voor het eerste lidmaatschap op een adres;
 • € 9 per jaar voor het tweede lidmaatschap op een adres;

De contributie is in één keer verschuldigd en dien je zelf via een bankoverschrijving te voldoen.
Er bestaat in principe geen recht op restitutie van de contributie.

Stemrecht

Wanneer je als lid van onze vereniging bent toegelaten, ben je volwaardig lid en mag je tijdens Algemene ledenvergaderingen je stem uitbrengen.

Beëindiging lidmaatschap

Wij koesteren onze leden maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor je lidmaatschap toch eindigt. Dit is het geval in de volgende situaties:

 • Doordat jij je lidmaatschap wenst te beëindigen. Je schriftelijke opzegging dient minimaal 4 weken voor het nieuwe kalenderjaar bij het bestuur te worden gedaan. Je lidmaatschap eindigt dan met ingang van het nieuwe kalenderjaar.
  Vindt de opzegging niet tijdig plaats, dan ben je ook het nieuwe kalenderjaar nog lid en ontvang je hiervoor een factuur met de verschuldigde contributie.
 • Doordat wij je lidmaatschap beëindigen. Dit doen wij bijvoorbeeld omdat je niet meer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap of omdat je in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten, danwel wanneer je Harlinger Belang op onredelijke wijze benadeelt.
  Je ontvangt van ons een schriftelijke opzegging. Je lidmaatschap eindigt dan met onmiddellijke ingang.
 • Door je overlijden.

Direct lid worden?

Ga dan naar ons aanmeldingformulier!