Havenverzelfstandiging op stoom, raad beslist in het najaar

Havenverzelfstandiging op stoom, raad beslist in het najaar

Het besluit rondom de mogelijke havenverzelfstandiging laat nog een paar maanden op zich wachten. De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag unaniem voor het opschorten van het besluit. Ook de raadsfractie van Harlinger Belang pleitte voor een latere behandeling van het raadsvoorstel. Al enkele jaren pleit Harlinger Belang voor de verzelfstandiging van…
Lees meer
Betrokkenen strooien zand in de raderen bij proces havenverzelfstandiging

Betrokkenen strooien zand in de raderen bij proces havenverzelfstandiging

Tot deze conclusie kwam Harlinger Belang na het lezen van het second opinion-rapport over het proces van de havenverzelfstandiging. In het rapport wordt weliswaar geconcludeerd dat er nog steeds groot draagvlak is voor de verzelfstandiging, maar dat bij verschillende betrokkenen zorgen zijn ontstaan over het tempo en vormgeving hiervan. In…
Lees meer
Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Afgelopen woensdag werd de gemeentelijke jaarrekening 2014 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In dit 181 pagina's tellende boekwerk, legde het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op het eerste jaar van dit college en van de coalitie met de PvdA en het…
Lees meer
Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Tijdens de laatste raadsvergadering bleek dat het initiatief van een zeemanshuis nog steeds op brede steun in de raad kon rekenen. Ook Harlinger Belang staat positief tegenover de vestiging van een zeemanshuis. Een dergelijk huis past bij onze gastvrije haven. Vandaar dat wij eerder ook onze steun hebben gegeven aan…
Lees meer