Havenverzelfstandiging op stoom, raad beslist in het najaar

Havenverzelfstandiging op stoom, raad beslist in het najaar

Het besluit rondom de mogelijke havenverzelfstandiging laat nog een paar maanden op zich wachten. De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag unaniem voor het opschorten van het besluit. Ook de raadsfractie van Harlinger Belang pleitte voor een latere behandeling van het raadsvoorstel. Al enkele jaren pleit Harlinger Belang voor de verzelfstandiging van…
Lees meer
Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Tijdens de laatste raadsvergadering bleek dat het initiatief van een zeemanshuis nog steeds op brede steun in de raad kon rekenen. Ook Harlinger Belang staat positief tegenover de vestiging van een zeemanshuis. Een dergelijk huis past bij onze gastvrije haven. Vandaar dat wij eerder ook onze steun hebben gegeven aan…
Lees meer