Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.

Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.

Nieuws
Op grond van de korte agenda zou je kunnen veronderstellen, dat de raadsvergadering van afgelopen woensdag 12 december niet zo lang zou duren. Maar iedereen kwam weer bedrogen uit; het werd weer een latertje. Wat kwam er zoal aan de orde: Tall Ships: Allereerst deed de burgemeester melding van zijn reis naar Sevilla/Spanje om met een Harlinger delegatie te pleiten voor de komst van de Tall Ships naar Harlingen in 2022. Er is echter nog een noordelijke concurrent in de markt en wel Delfzijl. U hebt hier ongetwijfeld over gehoord en gelezen in diverse media. Wij hebben ons wel verbaasd over het “snerende” taalgebruik van de heer Sluiter richting de projectorganisatie van Delfzijl. O.i. maak je hier geen vrienden mee als je wilt gaan samenwerken, zoals door hem werd aangegeven.…
Read More
Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

Nieuws
De gemeente Harlingen koopt het pand tussen het Hannemahuis en de bibliotheek. Na een ingrijpende verbouwing, waarbij de drie panden met elkaar worden verbonden, zal in 2018 een Cultureel Centrum ontstaan. In dit centrum komen het museum en de bibliotheek terug. Daarnaast zal een deel worden verhuurd aan een private boekhandel. Harlinger Belang is blij met deze plannen. In het coalitieprogramma spraken wij met de PvdA en het CDA af, dat de bibliotheek in de binnenstad moet blijven. Het clusteren van het museum en de bibliotheek, versterkt door een boekhandel, een grote stadstuin en een kleinschalige horecavoorziening, draagt bij aan de levendigheid in de binnenstad. Daarbij kan de bedrijfsvoering van het museum, bibliotheek en boekhandel op elkaar worden afgestemd, waarmee we de publieke voorzieningen toekomstbestendig maken. De noodzaak tot het…
Read More
Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Nieuws
Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op hetgeen het college de afgelopen jaren in gang heeft gezet en waarvoor de partij zich sterk heeft gemaakt, zoals: de havenverzelfstandiging; de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen om daar in 2021 het lang parkeren te concentreren; de investeringen in de Willemshaven, het faciliteren en het op gang brengen van activiteiten; de Gemeente Harlingen als een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te houden; Ook het komende jaar staan nog…
Read More
Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

Nieuws
De afgelopen weken circuleerde in diverse media het gerucht, dat de exploitant van de fotozaak gevestigd aan de Voorstraat door de gemeente wordt uitgeplaatst. De gemeente heeft met een persbericht dit gerucht weersproken en ook Harlinger Belang herkent zich niet in dit beeld. Graag schetsen wij ons standpunt in dit dossier. In de afgelopen jaren heeft de Harlinger VVD meerdere malen gepleit voor de aankoop van het pand tussen het museum en de bibliotheek. De liberalen hebben het college met een motie op pad gestuurd om hier onderzoek naar te doen. Ook Harlinger Belang heeft met dit onderzoek ingestemd. Het bevreemdt ons dat dit onderzoek door enkelen wordt uitgelegd alsof de aankoop van het pand al vaststaat. Harlinger Belang zet zich in voor het algehele belang van al onze inwoners…
Read More
Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Nieuws
Afgelopen woensdag werd de gemeentelijke jaarrekening 2014 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In dit 181 pagina's tellende boekwerk, legde het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op het eerste jaar van dit college en van de coalitie met de PvdA en het CDA. Zo is in 2014 een start gemaakt met de verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf. Een langgekoesterde wens van Harlinger Belang. Onze visie is dat zelfstandig havenbedrijf veel beter kan inspelen op de dynamiek van het bedrijfsleven en daarmee de havenactiviteiten uiteindelijk wel winstgevend kan maken. Na jaren van stagnatie op de woningmarkt, werden in 2014 weer woningen gebouwd. In de voormalige Cocosfabriek, in de woonwijk Ludinga en op het braakliggende terrein Welgelegen zijn ruim 50 woningen gerealiseerd. Het resultaat…
Read More