‘Mooi weershow’ verbetertraject REC beschaamt juist vertrouwen

‘Mooi weershow’ verbetertraject REC beschaamt juist vertrouwen

Het had iets feestelijks moeten worden; de openbare bijeenkomst waarmee het verbetertraject van de Reststoffenenergiecentrale officieel werd afgesloten. Toch liep het afgelopen vrijdag wat anders dan gepland. Na de ernstige storing in de Reststoffenenergiecentrale (REC) eind 2015, boog een werkgroep zich over mogelijke verbetermaatregelen. Het beschaamde vertrouwen van de Harlinger bevolking moest hiermee weer worden opgevijzeld. De werkgroep, bestaande uit de gemeente, de provincie, Omrin, de GGD Fryslân, de FUMO en diverse deskundigen hield zich maar liefst 2 jaar bezig met diverse onderwerpen. Zo kwam een mogelijke verhoging van de schoorsteen aan bod, werden continue dioxinebemonsteringen en een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd en werd de communicatie rondom en het toezicht op de REC onder de loep genomen. Wethouder Boon (CDA) vond dat de -in zijn ogen- positieve uitkomsten van het verbetertraject perse…
Read More
Omrin gunt Harlinger gemeenschap slechts € 2.000

Omrin gunt Harlinger gemeenschap slechts € 2.000

Omrin draagt jaarlijks slechts € 2.000 bij aan de activiteiten van de diverse verenigingen en stichtingen in de gemeente Harlingen. Dit valt op te maken uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Harlinger Belang. Raadslid Jan Jellema is ronduit teleurgesteld. In 2012 riep Harlinger Belang de directie van Omrin op, om meer maatschappelijke betrokkenheid met Harlingen te tonen. Omrin werd uitgedaagd een grotere, structurele bijdrage te leveren aan het toeristisch product in Harlingen. Bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring van evenementen of door bijdragen aan investeringsprojecten en het ondernemersfons. Omrin verklaarde publiekelijk deze handschoen te willen oppakken. "Dat Omrin zich hier nu met € 2.000 vanaf maakt, is dan ook de zoveelste teleurstelling voor de Harlinger bevolking", aldus raadslid Jan Jellema, refererend naar andere beloften waaraan Omrin tot dusver geen…
Read More
Omrins maatschappelijke plus voor Harlingen blijft uit

Omrins maatschappelijke plus voor Harlingen blijft uit

Harlinger Belang vraagt zich af in welke mate Omrin de afgelopen jaren Harlinger evenementen heeft gesponsord en wat het bedrijf heeft bijdragen aan (toerisme-)projecten en het ondernemersfonds in Harlingen. Daar waar Omrin in 2014 nog sponsor van de Tall Ships Races was, geeft zij de laatste jaren nauwelijks invulling aan deze zogenaamde 'maatschappelijke plus', constateert de raadsfractie. Harlinger Belang stelt hierover schriftelijke vragen. Eind 2012 heeft gemeenteraad de uitkomsten van het enquêteonderzoek naar de ReststoffenEnergieCentrale besproken. Ook een reeks verbetervoorstellen is daarbij aan de orde geweest. Aanvullend hierop riep Harlinger Belang de directie van Omrin op, om meer maatschappelijke betrokkenheid met Harlingen te tonen. Door alles dat zich in de afgelopen rondom de REC heeft plaatsgevonden, associëren inwoners Omrin en de REC met iets negatiefs. Bovendien past het toeristisch imago…
Read More
Nieuw communicatieprotocol REC slechts een interne werkinstructie

Nieuw communicatieprotocol REC slechts een interne werkinstructie

Zijn er nu wel of geen bindende afspraken over de communicatie  gemaakt tussen de gemeente en Omrin? Harlinger Belang heeft hier duidelijk een andere mening over dan wethouder Boon (CDA). Zij vindt dat de wethouder is tekortgeschoten in het uitvoeren van een motie die hem hiertoe opriep. Eerder al kwamen de gemeente, de provincie en Omrin overeen, hoe met elkaar te communiceren wanneer zich een incident bij de ReststoffenEnergieCentrale voordoet; het communicatieprotocol. De laatste versie van dit protocol dateerde uit 2014. Nadat ook dit protocol meerdere keren door Omrin niet was opgevolgd, pleitte Harlinger Belang in februari 2016 voor aanscherping. Het college werd met een motie opgeroepen, om samen met de provincie en de REC nieuwe afspraken te maken. Begin juni 2017, ruim 15 maanden later, werd eindelijk het resultaat…
Read More
Oproep Wad’n Partij onmiddellijke sluiting REC onuitvoerbaar

Oproep Wad’n Partij onmiddellijke sluiting REC onuitvoerbaar

Tijdens de laatste raadsvergadering diende Wad’n Partij een motie in, waarin zij het college vroeg om de REC met onmiddellijke ingang te sluiten. Behalve van Groen Links, kreeg deze motie geen steun van de gemeenteraad. Eerder heeft Harlinger Belang zich ook kritisch uitgelaten over de REC, maar uiteindelijk heeft de raadsfractie de motie niet gesteund. Voornaamste reden hiervoor was dat de motie onuitvoerbaar was. Niet de gemeente, maar kan alleen de provincie tot sluiting besluiten. In de vergadering van 1 maart blikte raadslid Jan Jellema al terug op de storing bij de REC eind december. Deze storing toonde wederom aan dat de bedrijfsvoering van de REC nog steeds niet op het gewenste niveau is. En hoewel wethouder Boon getergd reageerde dat door de gemeente, de provincie en de REC al…
Read More