Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Nieuws
Afgelopen woensdag werd de gemeentelijke jaarrekening 2014 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In dit 181 pagina's tellende boekwerk, legde het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op het eerste jaar van dit college en van de coalitie met de PvdA en het CDA. Zo is in 2014 een start gemaakt met de verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf. Een langgekoesterde wens van Harlinger Belang. Onze visie is dat zelfstandig havenbedrijf veel beter kan inspelen op de dynamiek van het bedrijfsleven en daarmee de havenactiviteiten uiteindelijk wel winstgevend kan maken. Na jaren van stagnatie op de woningmarkt, werden in 2014 weer woningen gebouwd. In de voormalige Cocosfabriek, in de woonwijk Ludinga en op het braakliggende terrein Welgelegen zijn ruim 50 woningen gerealiseerd. Het resultaat…
Read More