Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Afgelopen woensdag werd de gemeentelijke jaarrekening 2014 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In dit 181 pagina’s tellende boekwerk, legde het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op het eerste jaar van dit college en van de coalitie met de PvdA en het CDA.

Zo is in 2014 een start gemaakt met de verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf. Een langgekoesterde wens van Harlinger Belang. Onze visie is dat zelfstandig havenbedrijf veel beter kan inspelen op de dynamiek van het bedrijfsleven en daarmee de havenactiviteiten uiteindelijk wel winstgevend kan maken.

Na jaren van stagnatie op de woningmarkt, werden in 2014 weer woningen gebouwd. In de voormalige Cocosfabriek, in de woonwijk Ludinga en op het braakliggende terrein Welgelegen zijn ruim 50 woningen gerealiseerd. Het resultaat van constructief overleg tussen de gemeente en lokale spelers op de woningmarkt. Bovendien is deze woningbouw uiterst welkom voor de lokale werkgelegenheid!

Ook elders in Harlingen werd druk gewerkt om Harlingen mooier te maken. Zo kreeg het desolate terrein van de voormalige Jan Lighthartschool een facelift tot een park dat ook als waterberging fungeert. Het Havenplein werd omgetoverd tot een aantrekkelijke verblijfslocatie en fungeert als kruispunt van diverse toeristenstromen in de binnenstad.

Daarnaast is in heel Harlingen veel achterstallig onderhoud aan wegen, openbaar groen en gebouwen aangepakt. Onder het credo #HBmaaktmooier wil Harlinger Belang hier in 2015 zeker mee doorgaan. Een keurig onderhouden openbaar gebied is het visitekaartje voor bezoekers van onze stad en dorpen!

Dit visitekaartje wordt des te belangrijker nu de ontwikkelingen in het Willemshavengebied concreet worden en hun eerste vruchten afwerpen. In 2014 kwamen de eerste twee zeecruiseschepen naar Harlingen. Een nieuwe doelgroep, die de komende jaren de werkgelegenheid in de toeristische sector en detailhandel een impuls kan geven. Harlinger Belang wil het toerisme de tweede peiler maken van onze lokale economie!

Reden temeer om nu vaart te maken met de voorzieningen voor de passagiers van deze schepen. In 2014 is een plan bij de provincie neergelegd om een multifunctionele steiger in de Willemshaven te realiseren. Onlangs is een start gemaakt met de door Harlinger Belang geïnitieerde renovatie van het Entrepotdok. Na jaren van voorbereiding, wordt het resultaat nu zichtbaar!

Wij hebben onze verkiezingsbelofte, het zwembad open te houden, in 2014 ingelost. Het zwembad blijft de komende jaren gegarandeerd open. De wethouder heeft hierbij zelfs een mooie meevaller voor de gemeente weten te realiseren. Een ander succes is het behoud van de bibliotheek voor de binnenstad. Een wens van alle drie de coalitiepartijen.

Het door Harlinger Belang bepleitte luchtonderzoek naar de uitstoot van de afvalverbrandingsoven wordt nu in samenwerking met de provincie, door een deskundige, onafhankelijke partij uitgevoerd. Een positieve stap in het garanderen van de gezondheid van onze inwoners!

Kortom: we zijn op de goede weg en tegelijkertijd gebrand op het uitvoeren van andere punten uit het coalitieprogramma en ons eigen verkiezingsprogramma. Dit alles om Harlingen, Midlum en Wijnaldum aantrekkelijker te maken voor onze inwoners, bezoekers, bedrijven en andere organisaties!

Related Posts