Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel

Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel

Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2019 De agenda betrof meerdere onderwerpen, maar bovengenoemd plan kon rekenen op algehele belangstelling van de raad. Maar niet alleen van de politiek, ook in andere kringen was hier aandacht voor. Met name de horeca en meer in het bijzonder de hoteliers vroegen zich af waar dit college mee bezig was. Het voorstel om alvast voor te sorteren op een onderzoek naar een combinatie van hotel met huisvesting voor de ambtelijke organisatie op de locatie Westerzeedijk deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. In de commissievergadering wierp dit voorstel al allerlei vragen op. Van de kant van de oppositie, zoals men kon verwachten, maar ook de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD toonden zich uitermate kritisch richting de portefeuillehouder, de heer Roel Sluiter. Bijna alle…
Read More
Stilte rondom aangifte wegens laster, smaad en belaging

Stilte rondom aangifte wegens laster, smaad en belaging

Met veel tamtam maakte het college in maart 2017 bekend dat wethouder Boon (CDA) aangifte deed tegen de heer Klaver. De lokale en regionale media werden op het stadhuis uitgenodigd en voorzien van een hapje en drankje. Doel: hen bijpraten over de geschillen met Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda B.V. en Ludinga Vastgoed B.V. en uit de doeken te doen, dat wethouder Boon aangifte deed. Nu, bijna een jaar later, is het stil. Voor de Harlinger Belang raadsfractie aanleiding om te informeren of de soep destijds echt zo heet gegeten werd als deze werd opgediend. Aanleiding voor de aangifte was een reeks brieven gericht aan de raad en de media. Na advies te hebben ingewonnen bij Anker & Anker Strafrechtadvocaten, vonden het college en de wethouder het nu welletjes. Begin maart 2017 deed…
Read More
Politieke uitglijder van burgemeester bij nieuwjaarstoespraak

Politieke uitglijder van burgemeester bij nieuwjaarstoespraak

Door zijn ongelukkige optreden, raakte de positieve en humoristische nieuwjaarstoespraak van burgemeester Sluiter volledig ondergesneeuwd door forse kritiek van landelijke partijen. Bron van alle ophef was een passage waarin Sluiter verzuchtte: "(...) ik ben blij dat we alleen maar te maken hebben met fatsoenlijke partijen in Harlingen, als u begrijpt wat ik bedoel." In een interview met Omrop Fryslân lichtte Sluiter desgevraagd toe, hiermee 'rechts-radicale' en 'populistische' partijen te bedoelen, om vervolgens man en paard te noemen, namelijk de Partij voor de Vrijheid (PVV) en het Forum voor Democratie (FvD). Afgelopen woensdag vroeg Harlinger Belang raadslid Jan Jellema om tekst en uitleg. Ook vroeg hij of de burgemeester deze uitspraken achteraf wel handig vond. In zijn beantwoording gaf Sluiter aan geen spijt te hebben van zijn uitspraken. Hij zei geen 'bleke' en…
Read More
Overhaast in dienst nemen medewerkers gebiedsteam onnodig en onverstandig

Overhaast in dienst nemen medewerkers gebiedsteam onnodig en onverstandig

Per 1 januari neemt de Gemeente Harlingen de 22 mannen en vrouwen van het gebiedsteam in vaste dienst. Dat is de uitkomst van een lange discussie in de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Harlinger Belang heeft samen met D66, OPA en Wad’n Partij (samen 7 van de 17 raadsleden) tegen dit voorstel gestemd. Voor ons kwam dit besluit namelijk te vroeg. Eind dit jaar fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Ook voor Harlingen heeft dit gevolgen. Samen met deze gemeenten, Terschelling en Vlieland hebben we al jaren een gezamenlijke sociale dienst. Als gevolg van de fusie, worden in de loop van dit jaar de nieuwe verhoudingen binnen deze sociale dienst bepaald. Ook hebben de Waadhoeke gemeenten zich herhaaldelijk uitgesproken voor het uiteindelijk opheffen van de…
Read More
Zelfstandig Harlingen doet het goed

Zelfstandig Harlingen doet het goed

"We doen het goed", zo vatte burgemeester Sluiter de prestaties van de Gemeente Harlingen samen. Met de gemeenteraad blikte hij woensdag terug op het raadsbesluit van juli 2013, om als gemeente niet te fuseren maar zelfstandig te blijven. De destijds geschetste doemscenario's zijn uitgebleven en eigenlijk staat de gemeente er nu beter voor dan toen. In zijn presentatie gaf Sluiter aan, dat hij in 2012 bij zijn aantreden als waarnemend burgemeester van de provincie de opdracht had meegekregen om Harlingen snel klaar te maken voor een fusie met Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt. Harlingen liet zich echter niet opjagen. En hoe meer buitenstaanders, zoals Commissaris van de Koningin de heer Jorritsma en burgemeester Feenstra van Franekeradeel, druk gingen uitoefenen, des te meer keerde het Harlinger sentiment zich tegen een fusie. Met een raadplegend referendum spraken inwoners…
Read More