Is de toekomst van MCL Harlingen (Zorgplein) zeker?

Is de toekomst van MCL Harlingen (Zorgplein) zeker?

Afgelopen woensdag 23 januari 2019 werd de agenda van de raadsvergadering vlot behandeld. De agendapunten Experiment centraal tellen van de stemmen, Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2020 – 2023 en Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 – 2023 waren hamerstukken of werden unaniem aangenomen. Harlinger Belang (samen met Wad’n Partij, GroenLinks en D’66) heeft tegen het voorstel gestemd inzake de aanpassing OZB percentages 2019. De coalitie wenst de percentages voor niet-woning eigenaar en gebruiker op nul te houden en die voor woning eigenaar te verhogen met 1,5 %. Wij hebben in het verleden gepleit het percentage voor woning eigenaar ook op nul te houden. Harlinger Belang houdt niet zo van deze vorm van cliëntelisme. Ook is hiervoor voldoende ruimte in de begroting. Het voorstel van de coalitiepartijen werd met steun van HOOP en CU aangenomen.…
Read More
De uitglijder van PvdA wethouder Kuiken en het beton van de VVD

De uitglijder van PvdA wethouder Kuiken en het beton van de VVD

Het was weer een gedenkwaardige raadsvergadering woensdag 31 oktober jongstleden. Aan de orde was de programmabegroting 2019 en de Algemene Beschouwingen 2018. Iedere partij kon zijn verhaal kwijt en duidelijk maken wat men vond van de begroting en de programma’s, positief of kritisch. Harlinger Belang gaf de complimenten aan wethouder Boon en iedereen, die een bijdrage aan de begroting heeft geleverd. Het financiële boekje in de gemeente ziet er de komende jaren goed uit. Wel hadden we hier en daar een kritische noot. Zie onze eerdere bijdrage op “Harlingen boeit”. Na de pauze, waarin men kon genieten van een heerlijk stampotje, was het de beurt aan het college om een reactie te geven op hetgeen de diverse partijen in hun beschouwingen hadden uitgesproken. Voor de details verwijzen wij u graag…
Read More
Wethouder bindt in: lastenverlichting voor hondenbezitters

Wethouder bindt in: lastenverlichting voor hondenbezitters

Hondenbezitters betalen vanaf dit jaar 20% minder hondenbelasting. Dat is de uitkomst van een lang lopende discussie tussen de gemeenteraad en wethouder Boon (CDA). Harlinger Belang is tevreden met deze uitkomst. Wel hebben wij aangedrongen op betere handhaving en meer voorzieningen voor de trouwe viervoeters. In 2013 stelde Harlinger Belang het college vragen over de hondenbelasting. Zo wilden wij weten waaraan de gemeente deze opbrengsten besteedde. Uit de beantwoording bleek, dat de gemeente meer geld incasseerde dan dat zij uitgaf aan afvalzakjes, het innen van de belasting en de handhaving. Oneerlijk vonden wij. Daarom pleitten wij in november 2013 voor een verlaging van de hondenbelasting. De opbrengsten en kosten moesten weer in lijn met elkaar worden gebracht. Ons (samen met de VVD) ingediende amendement haalde echter geen meerderheid. Onder andere…
Read More
Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Als gevolg van prima beleid van het huidige college, is de komende jaren weer meer geld beschikbaar. Hierdoor kon de behadeling van de Kadernota dit jaar rekenen op warme belangstelling van raadsleden. Als een van de indieners van 3 amendementen, heeft Harlinger Belang met succes voor bijna € 120.000 aan lastenverlichting bepleit. Om de gemeentebegroting in evenwicht te houden, besloot de raad in 2011 om de onroerendzaakbelasting extra te verhogen. Nu dit niet meer nodig is, vindt Harlinger Belang dat deze geplande extra verhoging teruggedraaid moet worden. Al met al een lastverlichting van circa € 34.000. Het college is voornemens geen precariobelasting meer te heffen op rioolaansluitingen. In de praktijk blijkt dit bij woningen en bedrijven veel vragen op te roepen. Bovendien is de verwachting dat de kosten hiervan de komende jaren zullen stijgen. Harlinger Belang is…
Read More
Geen scheefgroei tussen ozb-aanslag woningen en bedrijven

Geen scheefgroei tussen ozb-aanslag woningen en bedrijven

Op gezette tijden wordt in de gemeenteraad weer een discussie over de onroerendzaakbelasting aangezwengeld. Partijen als het CDA en de VVD beweren dat er sprake is van 'scheefgroei' tussen de aanslag voor woningen en de aanslag voor niet-woningen. Met simpele, maar vaak onvolledige vergelijkingen probeert men dit beeld te onderbouwen. Zo wordt dikwijls een fictief bedrijf in Harlingen met een woz-waarde van € 350.000 vergeleken met eenzelfde bedrijf in Franeker. Dit bedrijf betaalt in Harlingen € 1.871 onroerendzaakbelasting (hierna afgekort met ozb) en in Franeker 'slechts' € 1.283. Wat partijen daarbij niet vertellen, is dat wanneer dit fictieve bedrijf in Kimswerd, Makkum of Sneek stond, de ozb-aanslag nagenoeg gelijk was aan die van Harlingen. In Leeuwarden, Heerenveen en Drachten betaalt dit bedrijf zelfs een paar honderd euro meer. Bovendien bevat de gemeentelijke aanslag ook andere heffingen. Ook deze heffingen…
Read More