De worsteling van wethouder Schoute (VVD) met het Armoedebeleid

De worsteling van wethouder Schoute (VVD) met het Armoedebeleid

Een verslag van de raadsvergadering van 21 maart 2019 Het was een korte raadsvergadering. Voor 20.30 uur kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Een unicum, nog niet eerder vertoond. Er stond dan ook weinig op de agenda. Het onderwerp waar van tevoren veel over te doen was geweest, nl. het Armoedebeleid, werd uiteindelijk zonder veel discussie in goede harmonie tussen raad en college aangenomen. Dat was eerder in de commissievergadering en in de tijd tussen commissievergadering en raadsvergadering wel anders. In de commissievergadering werden door bijna alle partijen veel vragen gesteld, omdat o.a. de procedure om te komen tot besluitvorming, geheel anders dan gebruikelijk, was opgezet. Het is normaal, dat het college een voorstel doet, waarbij de raad voor of tegen kan stemmen of kan proberen het voorstel te amenderen/veranderen.…
Read More
Wethouder Schoute (VVD) blinkt (nog) niet uit in daadkracht in dossier Fries Blauw/Harlinger Aardewerk

Wethouder Schoute (VVD) blinkt (nog) niet uit in daadkracht in dossier Fries Blauw/Harlinger Aardewerk

Even een terugblik: Harlinger Belang heeft in januari 2018 een initiatiefvoorstel ‘Aankoop obligaties Fries Blauw/Harlinger Aardewerk’ opgesteld en samen ingediend met andere partijen in de raadsvergadering van 21 februari 2018. Het betrof hier de aankoop van de resterende obligaties(rentedragend) door de gemeente voor een totaalbedrag van € 190.000/— ter medefinanciering van het Fries Blauw project. Het toenmalige college (portefeuillehouder, de heer Kuiken) wenste op het allerlaatste moment nog wijzigingen in de tekst. Het betrof hier recht van hypotheek en een onafhankelijke taxatie van de panden; de taxatiewaarde zou bepalend zijn voor de hoogte van het aankoopbedrag. Het voorstel werd uiteindelijk met 15 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Nadien bleek, dat de taxatie van de panden aanzienlijk lager uitviel dan de business case van de Stichting Fries Blauw aangaf, hetgeen…
Read More
Overhaast in dienst nemen medewerkers gebiedsteam onnodig en onverstandig

Overhaast in dienst nemen medewerkers gebiedsteam onnodig en onverstandig

Per 1 januari neemt de Gemeente Harlingen de 22 mannen en vrouwen van het gebiedsteam in vaste dienst. Dat is de uitkomst van een lange discussie in de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Harlinger Belang heeft samen met D66, OPA en Wad’n Partij (samen 7 van de 17 raadsleden) tegen dit voorstel gestemd. Voor ons kwam dit besluit namelijk te vroeg. Eind dit jaar fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Ook voor Harlingen heeft dit gevolgen. Samen met deze gemeenten, Terschelling en Vlieland hebben we al jaren een gezamenlijke sociale dienst. Als gevolg van de fusie, worden in de loop van dit jaar de nieuwe verhoudingen binnen deze sociale dienst bepaald. Ook hebben de Waadhoeke gemeenten zich herhaaldelijk uitgesproken voor het uiteindelijk opheffen van de…
Read More