Overhaast in dienst nemen medewerkers gebiedsteam onnodig en onverstandig

Overhaast in dienst nemen medewerkers gebiedsteam onnodig en onverstandig

Per 1 januari neemt de Gemeente Harlingen de 22 mannen en vrouwen van het gebiedsteam in vaste dienst. Dat is de uitkomst van een lange discussie in de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Harlinger Belang heeft samen met D66, OPA en Wad’n Partij (samen 7 van de 17 raadsleden) tegen dit voorstel gestemd. Voor ons kwam dit besluit namelijk te vroeg. Eind dit jaar fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Ook voor Harlingen heeft dit gevolgen. Samen met deze gemeenten, Terschelling en Vlieland hebben we al jaren een gezamenlijke sociale dienst. Als gevolg van de fusie, worden in de loop van dit jaar de nieuwe verhoudingen binnen deze sociale dienst bepaald. Ook hebben de Waadhoeke gemeenten zich herhaaldelijk uitgesproken voor het uiteindelijk opheffen van de…
Read More