Publieksprijs voor Gerrit-Jan de Vries (VVD) en Marga Liefting (CU)

Publieksprijs voor Gerrit-Jan de Vries (VVD) en Marga Liefting (CU)

Nieuws
Allereerst moeten we natuurlijk de controverse tussen Gerrit-Jan de Vries/VVD en de Stichting Visserijdagen Harlingen noemen. We kunnen er niet om heen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? U hebt er intussen via de diverse media over gehoord en gelezen. Harlinger Belang betreurt de gang van zaken zeer en roept alle betrokkenen op zich te beraden en weer met elkaar om tafel te gaan. Het kan toch niet zo zijn, dat het voortbestaan van een prachtig feest in gevaar komt door het macho gedrag van enkelen? Wij begrijpen niets van de woorden van De Vries, dat “Na overleg met de coalitie en de wethouders afgelopen donderdag, heb ik besloten om geen rectificatie te doen. Dit besluit wordt unaniem gesteund door de coalitie en de wethouders”. Onbegrijpelijk! Burgemeester Sluiter…
Read More
Rechtbank: aankoop Spaansenterrein inderdaad staatssteun

Rechtbank: aankoop Spaansenterrein inderdaad staatssteun

Nieuws
Eindelijk was daar afgelopen woensdag het lang verwachte oordeel van de rechter in het geschil tussen de gemeente Harlingen en Spaansen. In deze rechtszaak stelde de gemeente dat bij de aankoop van het terrein aan de Kanaalweg in mei 2009, sprake was van onrechtmatige staatssteun. Spaansen bestreed dit en eiste nabetaling van het resterende deel van de aankoopsom. In juli oordeelde de rechter al, dat er sprake was van staatssteun. Nu heeft zij eveneens uitspraak gedaan over de omvang van deze staatssteun. Met haar oordeel van deze week schaart de rechter zich achter het standpunt van de gemeente, maar ook achter dat van Harlinger Belang. Onze raadsfractie heeft zich altijd verzet tegen de aankoop van het terrein, waarmee destijds € 8.500.000 gemeenschapsgeld gemoeid was. Toen al stelden wij dat de…
Read More