Rechtbank: aankoop Spaansenterrein inderdaad staatssteun

Rechtbank: aankoop Spaansenterrein inderdaad staatssteun

Eindelijk was daar afgelopen woensdag het lang verwachte oordeel van de rechter in het geschil tussen de gemeente Harlingen en Spaansen. In deze rechtszaak stelde de gemeente dat bij de aankoop van het terrein aan de Kanaalweg in mei 2009, sprake was van onrechtmatige staatssteun. Spaansen bestreed dit en eiste nabetaling van het resterende deel van de aankoopsom. In juli oordeelde de rechter al, dat er sprake was van staatssteun. Nu heeft zij eveneens uitspraak gedaan over de omvang van deze staatssteun. Met haar oordeel van deze week schaart de rechter zich achter het standpunt van de gemeente, maar ook achter dat van Harlinger Belang. Onze raadsfractie heeft zich altijd verzet tegen de aankoop van het terrein, waarmee destijds € 8.500.000 gemeenschapsgeld gemoeid was. Toen al stelden wij dat de…
Read More