Schriftelijke vragen verpauperde pand aan de Vierkantsdijk

Schriftelijke vragen verpauperde pand aan de Vierkantsdijk

Het pand van de voormalige kringloopwinkel vormt al jaren een blikvanger in de Oosterparkwijk. In negatieve zin helaas. Harlinger Belang heeft het college schriftelijke vragen gesteld omtrent de (her-)ontwikkeling van dit verpauperde pand aan de Vierkantsdijk. "Het pand leent zich goed voor woningbouw", aldus de raadsfractie. Nadat de kringloopwinkel eind…
Lees meer
Tekorten in het sociaal domein en de lokale democratie

Tekorten in het sociaal domein en de lokale democratie

Het werd 3 juni 2020 weer een lange zit. Tegen middernacht kon burgemeester Sluiter de vergadering eindelijk afhameren. Het maakt niet uit: fysiek of digitaal, de raad maakt er altijd een latertje van. Is dit de charme van de politiek in Harlingen? Wij denken dat geïnteresseerden halverwege al lang zijn…
Lees meer
Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal…
Lees meer
Harlingen biedt een plek voor iedereen!

Harlingen biedt een plek voor iedereen!

De afgelopen dagen zijn de lezers van Harlingenboeit.nl getrakteerd op een discussie tussen de PvdA en de VVD over woningbouw. De liberalen verwijten de socialisten daarin zich schuldig te maken aan ‘framing en verdraaiing’. Maar het staat er toch echt: ‘Harlingen moet ophouden om op de weinige A-lokaties die het…
Lees meer
Ondertekening van bouwplannen Dukdalfterrein

Ondertekening van bouwplannen Dukdalfterrein

Deze week tekenden de Gemeente Harlingen en VOF Zuiderhaven een overeenkomst om 99 woningen op het Dukdalfterrein te bouwen. Na de realisatie van diverse woningen aan de Havenweg en het appartementencomplex De Helling, wordt nu dan ook het laatste stuk terrein aangepakt. Harlinger Belang prijst zich hiermee gelukkig. In ons…
Lees meer