Tekorten in het sociaal domein en de lokale democratie

Tekorten in het sociaal domein en de lokale democratie

Het werd 3 juni 2020 weer een lange zit. Tegen middernacht kon burgemeester Sluiter de vergadering eindelijk afhameren. Het maakt niet uit: fysiek of digitaal, de raad maakt er altijd een latertje van. Is dit de charme van de politiek in Harlingen? Wij denken dat geïnteresseerden halverwege al lang zijn afgehaakt. Voor hen een greep uit de onderwerpen. Eerder maakten wij al melding van de extra kosten van fietstunnel tussen Wijnaldum en Midlum. Inmiddels een prestigeproject van het CDA. Hopelijk komen er niet meer tegenvallers, want die zijn er al genoeg, zo ook in het Sociale Domein. Er ontwikkelen zich meer wolken aan de financiële hemel. Wij vragen hier al jarenlang aandacht voor, maar dit college is doof voor argumenten van de oppositie en laat tot nu toe maatregelen achterwege.…
Read More
Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein. En daar wringt zich de schoen. De toenemende tekorten in het Sociaal Domein en dan met name in de Jeugdzorg, blijken de achilleshiel te zijn in het meerjarenperspectief. Deze tekorten in de open-eind regeling moeten als eerste prioriteit worden aangepakt, wil de gemeente Harlingen ver blijven van toekomstige bezuinigingen. Immers, een slecht financieel meerjarenperspectief kan een bedreiging zijn voor het zelfstandig bestaan van de gemeente Harlingen. Zonder volledig te willen zijn, willen wij kort enkele punten onder uw aandacht…
Read More
Harlingen biedt een plek voor iedereen!

Harlingen biedt een plek voor iedereen!

De afgelopen dagen zijn de lezers van Harlingenboeit.nl getrakteerd op een discussie tussen de PvdA en de VVD over woningbouw. De liberalen verwijten de socialisten daarin zich schuldig te maken aan ‘framing en verdraaiing’. Maar het staat er toch echt: ‘Harlingen moet ophouden om op de weinige A-lokaties die het nog heeft sociale woningbouw te plannen’. De VVD kiest dus voor uiterst selectieve woningbouw. Het liefst voor pensionado’s als we haar verkiezingsprogramma mogen geloven. Harlinger Belang vindt deze plannen ronduit asociaal. Wij zijn tegen het bouwen van speciale wijken voor mensen met een ruimere portemonnee. De aantrekkelijkheid van woonstad Harlingen en de leefbaarheid van haar wijken ligt hem juist in de diversiteit! En of dat huur- of koopwoningen zijn, in de sociale- of vrije sector, appartementen of gezinswoningen, het maakt…
Read More
Ondertekening van bouwplannen Dukdalfterrein

Ondertekening van bouwplannen Dukdalfterrein

Deze week tekenden de Gemeente Harlingen en VOF Zuiderhaven een overeenkomst om 99 woningen op het Dukdalfterrein te bouwen. Na de realisatie van diverse woningen aan de Havenweg en het appartementencomplex De Helling, wordt nu dan ook het laatste stuk terrein aangepakt. Harlinger Belang prijst zich hiermee gelukkig. In ons verkiezingsprogramma van 2014 drongen wij aan op een spoedige ontwikkeling van dit al jarenlange braakliggende terrein. Wat ons betreft moest hier sprake zijn van zorgwoningen die qua stijl en hoogte aansloten bij de omliggende bebouwing. Door het beschikbaar houden van een provinciale subsidie en de aankoop en sloop van de panden aan de Steenhouwersstraat, heeft de gemeente ervoor gezorgd, dat dit gebied nu alsnog integraal kan worden ontwikkeld. VOF Zuiderhaven, een bouwcombinatie tussen Heijmans Vastgoed en De Bouwvereniging, beginnen binnenkort…
Read More
Er wordt weer volop gebouwd in Harlingen

Er wordt weer volop gebouwd in Harlingen

Als je door Harlingen rijdt, fietst of loopt kan het je niet zijn ontgaan; er wordt volop aan de stad gebouwd! En niet alleen is dat in het straatbeeld te zien, ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigde dit in haar cijfers. De afgelopen 3 jaren werden maar liefst 140 woningen aan Harlingen toegevoegd. En door de aantrekkende woningmarkt en prima gemeentelijk beleid worden dit de komende jaren alleen maar meer! Hoewel de Gemeente Harlingen zelf geen woningen bouwt, speelt zij hierin wel een belangrijke rol. Een goed volkshuisvestingsbeleid zorgt ervoor, dat de juiste woningen worden gebouwd voor de juiste doelgroep. Voor nu en in de toekomst. Met de invoering van de Woningwet 2015 heeft de gemeente bovendien goede instrumenten om dit gedaan te krijgen. Zo maakt de…
Read More