College passeert gemeenteraad bij extra subsidie Visserijdagen

College passeert gemeenteraad bij extra subsidie Visserijdagen

Daar waar het nieuwe college van PvdA/CDA/VVD bij haar start er nog op aandrong, om vooral samen met alle partijen de stad te willen besturen, is van deze intentie -amper een half jaar later- al weinig meer over. Zo bleek afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering, toen werd gesproken om het Comité Visserijdagen een extra subsidie toe te kennen van € 16.000. Toen bleek dat het college deze extra subsidie al had overgemaakt zonder dat de gemeenteraad hierover had kunnen spreken en besluiten, eiste de heer Erents (HOOP) excuses van het college. Echter, het oudste raadslid van Nederland ving bot bij wethouder Kuiken. Deze laatste vond dat het college, gelet op de meerderheid van de coalitie en het door haar geïnitieerde 'bestuursakkoord', deze stap wel kon nemen. Dit kwam de heer…
Read More
Harlinger Belang steunt Stichting Fries Blauw en het Harlinger aardewerk

Harlinger Belang steunt Stichting Fries Blauw en het Harlinger aardewerk

In de laatste vergadering van deze raadsperiode besloot de raad om financiële steun te verlenen aan de Stichting Fries Blauw. Een initiatiefvoorstel hiertoe van Harlinger Belang -mede ondertekend door de PvdA, CDA, VVD, D66 en CU- werd met ruime meerderheid aangenomen. Alleen HOOP en GroenLinks stemden tegen. Met het initiatiefvoorstel verstrekt de gemeente een obligatielening ter waarde van € 190.000. Andere belangstellenden hadden reeds ook obligaties gekocht. De stichting koopt met deze lening de panden aan de Voorstraat en de Heiligeweg van de huidige eigenaren. In deze panden wil Stichting Fries Blauw een belevingscentrum rondom het historische Harlinger aardewerk realiseren. En daarmee een belangrijk ambachtelijk, cultureel erfgoed voor onze stad behouden. Alle partijen -met uitzondering van HOOP en GroenLinks- zien dit belevingscentrum als een extra aanjager van het toerisme en…
Read More
Harlinger Belang steunt initiatief terugkeer misthoorn

Harlinger Belang steunt initiatief terugkeer misthoorn

Hoewel de nautofoon eerder dit jaar door de gemeenteraad het zwijgen is opgelegd, wordt de roep om terugplaatsing van het apparaat de laatste weken steeds luider. In navolging van onder andere Vereniging Oud Harlingen, pleit nu ook Harlinger Belang voor een terugkeer van het kenmerkende geluid van de misthoorn. Gelet op de vele reacties in de stad kan niet langer ontkend worden, dat in Harlingen een breed draagvlak is, om de misthoorn terug te plaatsen. Raadslid Jan Jellema: “Als lokale partij past het ons om deze mensen een stem te geven. Wij zullen dan ook initiatieven, om het vertrouwde geluid van de misthoorn opnieuw te laten klinken, waar mogelijk steunen.” Wel moet bij het terugplaatsen van de misthoorn en het gebruik ervan, rekening gehouden worden met de bezwaren van omwonenden,…
Read More
Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

De afgelopen weken circuleerde in diverse media het gerucht, dat de exploitant van de fotozaak gevestigd aan de Voorstraat door de gemeente wordt uitgeplaatst. De gemeente heeft met een persbericht dit gerucht weersproken en ook Harlinger Belang herkent zich niet in dit beeld. Graag schetsen wij ons standpunt in dit dossier. In de afgelopen jaren heeft de Harlinger VVD meerdere malen gepleit voor de aankoop van het pand tussen het museum en de bibliotheek. De liberalen hebben het college met een motie op pad gestuurd om hier onderzoek naar te doen. Ook Harlinger Belang heeft met dit onderzoek ingestemd. Het bevreemdt ons dat dit onderzoek door enkelen wordt uitgelegd alsof de aankoop van het pand al vaststaat. Harlinger Belang zet zich in voor het algehele belang van al onze inwoners…
Read More
Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Als gevolg van het rijksbeleid en door de economische recessie, ontkomt ook de gemeente Harlingen niet langer aan forse bezuinigingen. Het college stelde dan ook, dat iedere burger in Harlingen iets gaat merken van de voorgestelde bezuinigingen en lastenverzwaringen. Geen leuke boodschap, maar helaas onvermijdelijk en wel noodzakelijk. Harlinger Belang pleitte daarbij voor een eerlijke verdeling van deze bezuinigingen en lastenverzwaringen. Deze eerlijke verdeling was in de culturele sector echter ver te zoeken. Daar waar de muziekschool en de bibliotheek 15% en 6% werden gekort op hun bijdrage, ontsprong het gemeentelijke museum de dans. Zij hoefde geen bijdrage te leveren aan de gemeentelijke bezuinigingen. Klaarblijkelijk wilde het college niet ‘in eigen vlees’ snijden. (meer…)
Read More