Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Vertrouwen of transparantie en medeverantwoordelijkheid.

Op grond van de korte agenda zou je kunnen veronderstellen, dat de raadsvergadering van afgelopen woensdag 12 december niet zo lang zou duren. Maar iedereen kwam weer bedrogen uit; het werd weer een latertje. Wat kwam er zoal aan de orde:

Tall Ships:
Allereerst deed de burgemeester melding van zijn reis naar Sevilla/Spanje om met een Harlinger delegatie te pleiten voor de komst van de Tall Ships naar Harlingen in 2022. Er is echter nog een noordelijke concurrent in de markt en wel Delfzijl. U hebt hier ongetwijfeld over gehoord en gelezen in diverse media.

Wij hebben ons wel verbaasd over het “snerende” taalgebruik van de heer Sluiter richting de projectorganisatie van Delfzijl. O.i. maak je hier geen vrienden mee als je wilt gaan samenwerken, zoals door hem werd aangegeven. De Harlinger Courant meldde het bericht onder de kop: “Delfzijl en Harlingen op ramkoers?” We zullen zien hoe dit afloopt.

Toeristische visie:
Een belangrijk agendapunt was de vaststelling van de Toeristische Visie Harlingen 2018 – 2022. Wie Harlinger Belang volgt, weet dat wij toerisme en recreatie als een speerpunt zien in de economische ontwikkeling van Harlingen. Het oude visiedocument “Harlingen op koers” had een looptijd van 10 jaar en was inmiddels gedateerd. Op advies van de Rekenkamercommissie werd de looptijd ook verkort naar 4 jaar gelet op de snelle veranderingen in de maatschappij. ZKA Leisure Consultants had in samenspraak met diverse partners in de branche, waaronder Ondernemend Harlingen, een uitstekende visie opgesteld. Wij hebben hierover de complimenten uitgesproken. Met ons deden dat vele partijen. Echter, nu moet het echte werk pas beginnen: na een visie moet er actie komen. Er worden in het rapport actielijnen genoemd. Deze moeten nu verder worden ingevuld. Het college is aan zet.

Parkeerverordening:
De Parkeerverordening 2019 bevatte o.a. een verhoging voor het campertarief van 7,70 naar 10 euro per dag/nacht en een verdere verhoging naar 15 euro in 2020. Wij hebben geen bezwaar tegen de verhoging naar 10 euro, maar een volgende stap naar 15 euro is naar onze mening te vors gelet op de minimale voorzieningen in de Nieuwe Vissershaven en vergelijkbare tarieven in deze sector in andere delen van het land. We kregen in de beantwoording van wethouder Boon ook de indruk, dat hij niet goed had nagedacht over het beleid in algemene zin voor deze toeristenstroom en zijn oordeel vooral had laten leiden door de directie van Port of Harlingen, d.w.z. winstmaximalisatie. Trouwens wij vinden ook, dat deze tak van toerisme niet thuis hoort bij Port van Harlingen; het is hier een vreemde eend in de bijt, een weeffoutje. Het hoort onder het beleidsterrein toerisme van de gemeente. Herziening is o.i. op zijn plaats.

Cultureel Centrum Voorstraat:
Als laatste willen we nog aandacht vragen voor de samenwerkingsovereenkomst, welke tussen de partijen Hannemahuis, de Bieb en boekhandel Van der Velde weldra zal worden getekend. Geen onbelangrijk onderwerp in deze grote, gemeentelijke investering in de huisvesting van genoemde 3 huurders van de panden. U zult begrijpen, dat dit geen sinecure is; immers het betreft hier een invulling door een commercieel bedrijf, een museum met vele vrijwilligers en een bibliotheek, die dienstverlening als bedrijfsmodel voert. Diverse partijen met ieder zo hun eigen personele, financiële, organisatorische en andere belangen.

Wad’n Partij, GroenLinks en Harlinger Belang hadden daartoe een motie Cultureel Centrum Voorstraat ingediend, waarin wij het college vroegen de samenwerkingsovereenkomst eerst aan de raad ter consultatie voor te leggen, alvorens de handtekeningen zouden worden gezet.

Wethouder Kuiken ging hier niet in mee en sprak over bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college; en hij kon hier naderhand altijd op afgerekend worden. Afrekening is niet iets, waar wij op zitten te wachten. Dat leidt alleen maar tot schade bij allen. Maar daarmee was de toon gezet. Het ging niet meer om een debat over de inhoud, maar zoals zo vaak werd de discussie verengd tot een vertrouwensvraag. De “macho” cultuur kwam weer boven. Van dik hout zaagt men planken. Zelfs meneer Erents van Hoop schrok wakker en wenste een duit in het zakje te doen om zijn “lokale vriend” Wildeboer/Wad’n Partij eens flink de oren te wassen. We kregen dus geen steun van de andere partijen in ons verzoek tot transparantie, participatie en medeverantwoordelijkheid willen dragen in deze kwestie. De nuance was weer heel ver weg. Jammer. Immers, door consultatie aan de raad vooraf, kun je ook draagvlak creëren bij partijen, die hun controlerende rol wel serieus nemen en kritische vragen durven stellen. Dit kun je o.a. doen door hun deelgenoot te maken van de problematiek. Daarmee kun je je achteraf veel ellende besparen. Wij verwijzen in dit geval naar de hoofdpijndossiers Ludinga, Spaansen ,Van Meurs en het REC. Was het in deze 4 dossiers ook niet dezelfde coalitie PvdA/CDA met gedoogsteun van VVD, die hier wel even de zaakjes zou regelen? Ruim 10 jaar na datum plukken we hier nog steeds de wrange vruchten van!

De eerstvolgende raadsvergadering is op woensdag 23 januari 2019.
Wij wensen u goede feestdagen en goede gezondheid toe.

Related Posts