Zorgen en twijfels over conceptbegroting 2020 Sociale Dienst

Zorgen en twijfels over conceptbegroting 2020 Sociale Dienst

Nieuws
Verslag van de Raadsvergadering van 12 juni 2019 De agenda van de raadsvergadering beloofde een snelle afhandeling van de onderwerpen. Op de agenda stonden o.a. de Jaarrekening 2018 van de gemeente Harlingen, de Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de GR Hus en Hiem, het Jaarverslag 2018 en conceptbegroting 2020 plus meerjarenraming GR Marrekrite en bovengenoemd onderwerp. De meeste onderwerpen konden bijna allemaal afgehamerd worden, ware het niet, dat de heer Wildeboer op zijn bekende, welbespraakte manier af en toe roet in het eten gooide met een stemadvies en soms een tegenstem. Het zij hem gegund. Indien gewenst, kunt U het allemaal terugzien op de webcam van de website van de gemeente. Het onderwerp waar veel discussie over ontstond was de conceptbegroting 2020 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid…
Read More
Publieksprijs voor Gerrit-Jan de Vries (VVD) en Marga Liefting (CU)

Publieksprijs voor Gerrit-Jan de Vries (VVD) en Marga Liefting (CU)

Nieuws
Allereerst moeten we natuurlijk de controverse tussen Gerrit-Jan de Vries/VVD en de Stichting Visserijdagen Harlingen noemen. We kunnen er niet om heen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? U hebt er intussen via de diverse media over gehoord en gelezen. Harlinger Belang betreurt de gang van zaken zeer en roept alle betrokkenen op zich te beraden en weer met elkaar om tafel te gaan. Het kan toch niet zo zijn, dat het voortbestaan van een prachtig feest in gevaar komt door het macho gedrag van enkelen? Wij begrijpen niets van de woorden van De Vries, dat “Na overleg met de coalitie en de wethouders afgelopen donderdag, heb ik besloten om geen rectificatie te doen. Dit besluit wordt unaniem gesteund door de coalitie en de wethouders”. Onbegrijpelijk! Burgemeester Sluiter…
Read More
Netwerkbijeenkomst lokale partijen over stand van zaken WMO

Netwerkbijeenkomst lokale partijen over stand van zaken WMO

Nieuws
Begin dit jaar werden gemeenten verantwoordelijk voor 3 grote overheidstaken in het sociaal domein. Onder grote tijdsdruk en met forse kortingen op het budget, hebben gemeenten hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven. Nu het eerste jaar teneinde loopt, is het tijd om de balans op te maken en, waar nodig, bij te sturen. Harlinger Belang was zaterdag gastheer voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van Provinciaal Belang Friesland (PBF). Dit samenwerkingsverband van lokale partijen had speciaal voor deze bijeenkomst drs. de heer Peters uitgenodigd. De heer Peters is juridisch adviseur bij Stimulansz en gespecialiseerd in de WMO, AWBZ en Wlz. Samen met onze collega's uit andere gemeenten hebben wij uitvoerig gesproken over de wijze waarop gemeenten uitvoering geven aan de WMO. Belangrijk onderwerp hierbij was de huishoudelijke hulp. Maar ook de wijze (PGB of in natura) waarop dit gebeurt, was onderwerp…
Read More