Wethouder gaat alsnog naar verkeersdruppel Havenweg kijken

Wethouder gaat alsnog naar verkeersdruppel Havenweg kijken

Tijdens de laatste raadsvergadering gaf wethouder Boon (CDA) aan, alsnog gaan kijken naar de gewraakte verkeersdruppel op de Havenweg. Eerder was hij dat, naar aanleiding van schriftelijke vragen van Harlinger Belang, nog niet van plan. We zijn dan ook blij met het voortschrijdende inzicht van de wethouder. Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar gaf wethouder Boon (CDA) aan, alsnog gaan kijken naar de gewraakte verkeersdruppel op de Havenweg. Eerder was hij dat, naar aanleiding van schriftelijke vragen van Harlinger Belang, nog niet van plan. De raadsfractie is dan ook blij met het voortschrijdende inzicht van de wethouder. Reden dat de wethouder nu alsnog overstag gaat, is het feit dat de bewonerscommissie van het appartementencomplex De Helling in een brief aan de gemeenteraad haar beklag deed. Bewoners hebben last van…
Read More
Rotonde Zuidwalweg vergroot veiligheid toegangsweg Harlingen

Rotonde Zuidwalweg vergroot veiligheid toegangsweg Harlingen

De afgelopen maanden is door Schagen Infra BV hard gewerkt, om in opdracht van de Provincie Friesland een rotonde aan te leggen op de kruising Zuidwalweg/Haulewei. Met de aanleg van de rotonde komt een wens van Harlinger Belang in vervulling en kunnen automobilisten veilig naar Harlingen rijden. In het verkiezingsprogramma vroeg Harlinger Belang aandacht voor de verkeersonveilige situatie op een van de belangrijkste toegangswegen naar Harlingen. Jaarlijks passeert hier veel vrachtverkeer; om nog maar te zwijgen over de honderdduizenden bewoners, bezoekers en (eiland-)toeristen. Bij slecht weer leverde dit kruispunt dikwijls verkeersonveilige situaties op. De afgelopen 10 jaar ging het al 6 keer echt mis; gelukkig iedere keer zonder fatale gevolgen. Met de aanleg is de verkeersveiligheid verbeterd en behoren ongelukken hopelijk tot het verleden.
Read More
Kanaalweg wordt toch veiliger gemaakt

Kanaalweg wordt toch veiliger gemaakt

De Kanaalweg in de Koningsbuurt zal met kleine ingrepen verkeersveiliger worden gemaakt. Een door Harlinger Belang en de PvdA ingediende motie, die wethouder Boon (CDA) hiertoe opriep, werd woensdag door de gehele gemeenteraad gesteund. Begin dit jaar brachten raadsleden van Harlinger Belang een bezoek aan de Koningsbuurt. Samen met bewoners werd een wandeling door de wijk gemaakt. Daarbij bleek dat de verkeersveiligheid op de Kanaalweg aandacht vergde. De rechte weg nodigt (vracht-)auto's uit, om sneller dan de maximum snelheid te gaan rijden. Zeker in de donkere avonduren zorgt dit voor fietsers en voetgangers voor gevaarlijke situaties. En hoewel uit metingen bleek dat op de Kanaalweg inderdaad te snel werd gereden, gaf de wethouder afgelopen maart nog aan, dat de verkeerssituatie wel meeviel. Wel zou de Kanaalweg eigenlijk voorzien moeten worden…
Read More
Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op hetgeen het college de afgelopen jaren in gang heeft gezet en waarvoor de partij zich sterk heeft gemaakt, zoals: de havenverzelfstandiging; de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen om daar in 2021 het lang parkeren te concentreren; de investeringen in de Willemshaven, het faciliteren en het op gang brengen van activiteiten; de Gemeente Harlingen als een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te houden; Ook het komende jaar staan nog…
Read More
Vragen over het nut en de overlast van verkeersdruppel Zeeweg

Vragen over het nut en de overlast van verkeersdruppel Zeeweg

Harlinger Belang plaatst vraagtekens bij het nut van de 'verkeersdruppel' op de Zeeweg. De raadsfractie stelt hierover schriftelijke vragen. Daarbij vraagt de partij ook aandacht voor overlast die het obstakel dikwijls veroorzaakt. De verkeersdruppel (een soort vluchtheuvel) is aangebracht bij de herinrichting van de Havenweg in 2010. Deze is tussen de kruisingen met de Caspar di Robblesstraat en de Westerzeedijk geplaatst. Harlinger Belang vraagt zich af, of dit wel echt nodig is. De kruising Zeeweg/Westerzeedijk bevat een flauwe bocht en hoogteverschil in de bestrating. Hierdoor kan per definitie niet snel gereden worden in deze straat. Met regelmaat veroorzaakt de verkeersdruppel dan ook een verkeersopstopping op de Zeeweg. Met name bij of nadat de spoorwegovergang is gesloten of bij het passeren van bus- en vrachtverkeer staat het verkeer op de Zeeweg vast. Sinds…
Read More