Coalitiepartijen hebben last van (fiets-)tunnelvisie

Coalitiepartijen hebben last van (fiets-)tunnelvisie

Een heikel punt was de Begrotingswijziging realisatie fietstunnel Wijnaldum-Midlum. De aanbesteding is tegengevallen, waardoor er niet genoeg financiële middelen zijn om het hele project te financieren. Daarnaast is voor de aanleg van een tunnel meer grond nodig dan voor een brug. Verder verlangt Staatsbosbeheer, dat de gemeente het hele bosperceel…
Lees meer