Verslag van de raadsvergadering van 22 januari 2020

Verslag van de raadsvergadering van 22 januari 2020

Nieuws
Het werd een vlotte vergadering met weinig discussie en veelal eensgezindheid onder de partijen betreffende de agendapunten. De agendapunten waren: - Aanwijzingsbesluit griffier - Aanpassen OZB percentages 2020 - Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2021 – 2024 - Wijziging tarieventabel bij verordening precario belasting - Wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst SoZaWe - Bestemmingsplan fietspad Wijnaldum – Midlum - 2 moties van GroenLinks inzake 1)kerstpakketten en 2)vegetarische gemeente. U kunt de inhoud van deze onderwerpen desgewenst teruglezen op de website of de vergadering nog eens beluisteren via de webcam van de gemeente. De meeste agendapunten waren hamerstukken of werden na soms een kleine stemverklaring algemeen gesteund door de raad. Wij zullen onderstaand enkele onderwerpen wat concreter beschrijven: Inzake het fietspad Wijnaldum - Midlum bleek, dat de ene coalitiepartner VVD/de heer Anema, het accent…
Read More
Ontoegankelijke tractorweg en onveilige weg Achlumerdijk/Atjetille

Ontoegankelijke tractorweg en onveilige weg Achlumerdijk/Atjetille

Nieuws
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag 26 september jongstleden, stelden wij het college 2 vragen. De eerste vraagt ging over het slechte staat van het weggetje Achlumerdijk/Atjetille. De tweede vraag over de spiksplinternieuwe 'tractor' weg over de Kanaalbrug tussen Midlum en Harlingen. Op de eerste vraag kon wethouder Boon (CDA) meedelen, dat deze weg op zeer korte termijn zal worden geasfalteerd. De tweede vraag leverde minder succes op. Hij gaf aan, dat dit in het verleden in overleg met diverse partijen, bij het ontwerp van het nieuwe tracétraject van de N31 zo besloten was en dat dit niet teruggedraaid zal worden. Hij is van mening, dat de openstelling van deze weg voor andere motorvoertuigen tot sluipverkeer zal leiden. Wij delen deze mening vooralsnog niet. Dit zal ongetwijfeld in een ander verband…
Read More
Wethouder gaat alsnog naar verkeersdruppel Havenweg kijken

Wethouder gaat alsnog naar verkeersdruppel Havenweg kijken

Nieuws
Tijdens de laatste raadsvergadering gaf wethouder Boon (CDA) aan, alsnog gaan kijken naar de gewraakte verkeersdruppel op de Havenweg. Eerder was hij dat, naar aanleiding van schriftelijke vragen van Harlinger Belang, nog niet van plan. We zijn dan ook blij met het voortschrijdende inzicht van de wethouder. Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar gaf wethouder Boon (CDA) aan, alsnog gaan kijken naar de gewraakte verkeersdruppel op de Havenweg. Eerder was hij dat, naar aanleiding van schriftelijke vragen van Harlinger Belang, nog niet van plan. De raadsfractie is dan ook blij met het voortschrijdende inzicht van de wethouder. Reden dat de wethouder nu alsnog overstag gaat, is het feit dat de bewonerscommissie van het appartementencomplex De Helling in een brief aan de gemeenteraad haar beklag deed. Bewoners hebben last van…
Read More
Rotonde Zuidwalweg vergroot veiligheid toegangsweg Harlingen

Rotonde Zuidwalweg vergroot veiligheid toegangsweg Harlingen

Nieuws
De afgelopen maanden is door Schagen Infra BV hard gewerkt, om in opdracht van de Provincie Friesland een rotonde aan te leggen op de kruising Zuidwalweg/Haulewei. Met de aanleg van de rotonde komt een wens van Harlinger Belang in vervulling en kunnen automobilisten veilig naar Harlingen rijden. In het verkiezingsprogramma vroeg Harlinger Belang aandacht voor de verkeersonveilige situatie op een van de belangrijkste toegangswegen naar Harlingen. Jaarlijks passeert hier veel vrachtverkeer; om nog maar te zwijgen over de honderdduizenden bewoners, bezoekers en (eiland-)toeristen. Bij slecht weer leverde dit kruispunt dikwijls verkeersonveilige situaties op. De afgelopen 10 jaar ging het al 6 keer echt mis; gelukkig iedere keer zonder fatale gevolgen. Met de aanleg is de verkeersveiligheid verbeterd en behoren ongelukken hopelijk tot het verleden.
Read More
Kanaalweg wordt toch veiliger gemaakt

Kanaalweg wordt toch veiliger gemaakt

Nieuws
De Kanaalweg in de Koningsbuurt zal met kleine ingrepen verkeersveiliger worden gemaakt. Een door Harlinger Belang en de PvdA ingediende motie, die wethouder Boon (CDA) hiertoe opriep, werd woensdag door de gehele gemeenteraad gesteund. Begin dit jaar brachten raadsleden van Harlinger Belang een bezoek aan de Koningsbuurt. Samen met bewoners werd een wandeling door de wijk gemaakt. Daarbij bleek dat de verkeersveiligheid op de Kanaalweg aandacht vergde. De rechte weg nodigt (vracht-)auto's uit, om sneller dan de maximum snelheid te gaan rijden. Zeker in de donkere avonduren zorgt dit voor fietsers en voetgangers voor gevaarlijke situaties. En hoewel uit metingen bleek dat op de Kanaalweg inderdaad te snel werd gereden, gaf de wethouder afgelopen maart nog aan, dat de verkeerssituatie wel meeviel. Wel zou de Kanaalweg eigenlijk voorzien moeten worden…
Read More