Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Met grondaankopen eindelijk zicht op oplossing eilandgerelateerd parkeren

Harlinger Belang heeft ingestemd met de aankoop van de terreinen van De Witte Kas. Wel hadden we vragen ingediend over het beheer van het parkeerterrein. Men wil het beheer aanbesteden. Wij vragen ons af of de gemeente dit zelf niet kan verzorgen of onder kan brengen bij de Port of Harlingen. Immers de gemeente heeft personeel, bussen en ander materiaal plus expertise overgenomen van de firma Van Meurs. Met wat flexibiliteit en enig organisatievermogen moet het toch mogelijk zijn dit in eigen beheer uit te voeren? Daarmee houd je zowel de exploitatie als het beheer in eigen hand en kun je stap voor stap tot een definitieve, planologische, toekomstbestendige, goede inpassing komen van het eiland gerelateerde parkeren. Het college wil hier niet aan, helaas.

Desalniettemin steunen we het voorstel. Nog niet zo lang geleden was er alom overlast in Harlingen en Midlum, vanwege het parkeren door bezoekers van de eilanden. Met een aangepast parkeerregiem, de introductie van het vignet parkeren en andere flankerende maatregelen is in de vorige bestuursperiode een begin gemaakt met een toekomstgericht parkeerbeleid. O.a. werd de De Witte Kas in 2016 aangekocht als uitbreiding van het huidige parkeerterrein P1. Tevens kwamen er overloop terreinen bij piekdrukte. De aankoop van de gronden van J. Drijfhout en D. de Jong zien wij als een verdere, belangrijke stap in de totale ontwikkeling van het eiland gerelateerd parkeren.

Planologische, ruimtelijke inbedding en op- en afrit van het terrein zal in de toekomst nog de nodige aandacht vragen.

Inspreker Mintjes hekelde namens de omwonenden het gebrek aan inspraak en communicatie vooraf v.w.b. de plannen. Terechte opmerkingen. Wethouder Boon bood daarvoor zijn excuses aan en beloofde beterschap.

Het moge duidelijk zijn, dat inspraak en communicatie in het verdere proces van besluitvorming van eminent belang is.

Related Posts