Speelplezier speeltuin Oosterparkweg in het geding

Speelplezier speeltuin Oosterparkweg in het geding

Meerdere toestellen in de speeltuin aan de Oosterparkweg maken een versleten indruk. De speeltoestellen zijn beschadigd en hoog nodig aan een opknapbeurt of vervanging toe. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra vreest zelf bij enkele speeltoestellen voor veiligheid van de kinderen. Reden voor Harlinger Belang om hier in de eerstvolgende raadscommissie dan ook aandacht voor te vragen. De laatste tijd bereiken de raadsfractie meerdere opmerkingen over het achterstallige onderhoud van de speeltuin naast het wijkcentrum 'De Koegelbult'. Na een bezoek aan de speeltuin, werd duidelijk dat hier snel iets moet gebeuren voordat er ongelukken volgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltuin. Het onderhoud en de aanschaf van speeltoestellen is echter de verantwoordelijkheid van de wijkvereniging. Toch stelt Harlinger Belang dat het niet zo kan zijn, dat speeltoestellen niet tijdig worden vervangen? Niet alleen komt hierdoor de veiligheid…
Read More
Privacy bij jeugdhulp onvoldoende gewaardborgd

Privacy bij jeugdhulp onvoldoende gewaardborgd

Dat maakt de raadsfractie op uit de beantwoording van haar schriftelijke vragen. Zo reageert het college: “Het Gebiedsteam heeft tot op heden in onvoldoende mate gebruik gemaakt van CORV” en  vervolgt “(…) dat er in 6 gevallen over de mail gecorrespondeerd is, daar waar gebruik van CORV op zijn plaats was geweest”. CORV is het voorgeschreven berichtensysteem waarmee communicatie tussen diverse instanties zou moeten plaatsvinden. Een maand geleden heeft de raadsfractie haar zorgen geuit omtrent de privacy en veiligheid van Harlinger kinderen die jeugdhulp ontvangen. De NOS berichtte dat veel instanties die betrokken zijn bij de jeugdhulp, waaronder gemeenten, geen gebruik maken van het beveiligd berichtensysteem CORV. Voor Harlinger Belang reden om het college te bevragen of dit ook praktijk is in Harlingen. Uit de beantwoording blijkt dat, ondanks de…
Read More
Zorgen over privacy en veiligheid van kwetsbare kinderen

Zorgen over privacy en veiligheid van kwetsbare kinderen

Harlinger Belang maakt zich zorgen over de privacy en veiligheid van Harlinger kinderen die momenteel jeugdhulp krijgen. Onlangs berichtte de NOS dat de uitwisseling van informatie tussen instanties veelal niet via veilige kanalen plaatsvindt. De raadsfractie wil weten of dit ook voor de gemeente Harlingen geldt en heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In de korte periode daaraan voorafgaand,  is er door gemeenten veel aan gedaan om deze taak van de rijksoverheid op tijd uit te kunnen voeren. Het is goed denkbaar dat de nadruk daarbij met name is gelegd op het kunnen uitvoeren van deze taak en de wijze waarop dit wordt gedaan onderbelicht is. De NOS stelde in haar berichtgeving dat de privacy en veiligheid van…
Read More