Zorgen en twijfels over conceptbegroting 2020 Sociale Dienst

Zorgen en twijfels over conceptbegroting 2020 Sociale Dienst

Nieuws
Verslag van de Raadsvergadering van 12 juni 2019 De agenda van de raadsvergadering beloofde een snelle afhandeling van de onderwerpen. Op de agenda stonden o.a. de Jaarrekening 2018 van de gemeente Harlingen, de Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de GR Hus en Hiem, het Jaarverslag 2018 en conceptbegroting 2020 plus meerjarenraming GR Marrekrite en bovengenoemd onderwerp. De meeste onderwerpen konden bijna allemaal afgehamerd worden, ware het niet, dat de heer Wildeboer op zijn bekende, welbespraakte manier af en toe roet in het eten gooide met een stemadvies en soms een tegenstem. Het zij hem gegund. Indien gewenst, kunt U het allemaal terugzien op de webcam van de website van de gemeente. Het onderwerp waar veel discussie over ontstond was de conceptbegroting 2020 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid…
Read More
Publieksprijs voor Gerrit-Jan de Vries (VVD) en Marga Liefting (CU)

Publieksprijs voor Gerrit-Jan de Vries (VVD) en Marga Liefting (CU)

Nieuws
Allereerst moeten we natuurlijk de controverse tussen Gerrit-Jan de Vries/VVD en de Stichting Visserijdagen Harlingen noemen. We kunnen er niet om heen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? U hebt er intussen via de diverse media over gehoord en gelezen. Harlinger Belang betreurt de gang van zaken zeer en roept alle betrokkenen op zich te beraden en weer met elkaar om tafel te gaan. Het kan toch niet zo zijn, dat het voortbestaan van een prachtig feest in gevaar komt door het macho gedrag van enkelen? Wij begrijpen niets van de woorden van De Vries, dat “Na overleg met de coalitie en de wethouders afgelopen donderdag, heb ik besloten om geen rectificatie te doen. Dit besluit wordt unaniem gesteund door de coalitie en de wethouders”. Onbegrijpelijk! Burgemeester Sluiter…
Read More
Speelplezier speeltuin Oosterparkweg in het geding

Speelplezier speeltuin Oosterparkweg in het geding

Nieuws
Meerdere toestellen in de speeltuin aan de Oosterparkweg maken een versleten indruk. De speeltoestellen zijn beschadigd en hoog nodig aan een opknapbeurt of vervanging toe. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra vreest zelf bij enkele speeltoestellen voor veiligheid van de kinderen. Reden voor Harlinger Belang om hier in de eerstvolgende raadscommissie dan ook aandacht voor te vragen. De laatste tijd bereiken de raadsfractie meerdere opmerkingen over het achterstallige onderhoud van de speeltuin naast het wijkcentrum 'De Koegelbult'. Na een bezoek aan de speeltuin, werd duidelijk dat hier snel iets moet gebeuren voordat er ongelukken volgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltuin. Het onderhoud en de aanschaf van speeltoestellen is echter de verantwoordelijkheid van de wijkvereniging. Toch stelt Harlinger Belang dat het niet zo kan zijn, dat speeltoestellen niet tijdig worden vervangen? Niet alleen komt hierdoor de veiligheid…
Read More
Privacy bij jeugdhulp onvoldoende gewaardborgd

Privacy bij jeugdhulp onvoldoende gewaardborgd

Nieuws
Dat maakt de raadsfractie op uit de beantwoording van haar schriftelijke vragen. Zo reageert het college: “Het Gebiedsteam heeft tot op heden in onvoldoende mate gebruik gemaakt van CORV” en  vervolgt “(…) dat er in 6 gevallen over de mail gecorrespondeerd is, daar waar gebruik van CORV op zijn plaats was geweest”. CORV is het voorgeschreven berichtensysteem waarmee communicatie tussen diverse instanties zou moeten plaatsvinden. Een maand geleden heeft de raadsfractie haar zorgen geuit omtrent de privacy en veiligheid van Harlinger kinderen die jeugdhulp ontvangen. De NOS berichtte dat veel instanties die betrokken zijn bij de jeugdhulp, waaronder gemeenten, geen gebruik maken van het beveiligd berichtensysteem CORV. Voor Harlinger Belang reden om het college te bevragen of dit ook praktijk is in Harlingen. Uit de beantwoording blijkt dat, ondanks de…
Read More
Zorgen over privacy en veiligheid van kwetsbare kinderen

Zorgen over privacy en veiligheid van kwetsbare kinderen

Nieuws
Harlinger Belang maakt zich zorgen over de privacy en veiligheid van Harlinger kinderen die momenteel jeugdhulp krijgen. Onlangs berichtte de NOS dat de uitwisseling van informatie tussen instanties veelal niet via veilige kanalen plaatsvindt. De raadsfractie wil weten of dit ook voor de gemeente Harlingen geldt en heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In de korte periode daaraan voorafgaand,  is er door gemeenten veel aan gedaan om deze taak van de rijksoverheid op tijd uit te kunnen voeren. Het is goed denkbaar dat de nadruk daarbij met name is gelegd op het kunnen uitvoeren van deze taak en de wijze waarop dit wordt gedaan onderbelicht is. De NOS stelde in haar berichtgeving dat de privacy en veiligheid van…
Read More