Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Tegenvallers sociaal domein: college niet in control

De grote problemen in het financiële plaatje liggen in het Sociale Domein en dan met name in de Jeugdzorg. In 2019 was er sprake van ca. 1,9 miljoen euro verlies in de Jeugdzorg. Dit is een probleem waar diverse gemeenten mee worstelen overigens. In oktober 2019 heeft wethouder Kuiken ons al toegezegd om de raad regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang, lees de verliezen. Dit werd ook opgenomen in de toezeggingen lijst. Tot heden zonder resultaat. Wij noteren nu juli 2020!

In de raadsvergadering hebben we het college hier weer aan herinnerd. Helaas kon de heer Kuiken zich niet verdedigen, omdat hij bij de behandeling van het onderwerp reeds naar Leeuwarden was vertrokken voor zijn installatie. Uiteraard hebben we Hein Kuiken gefeliciteerd met deze promotie en wensen hem daarbij veel succes. Echter, men kan ons niet de planning van de agenda en de verdere gebeurtenissen rondom het vertrek van de heer Kuiken verwijten. Mevrouw Konst (PvdA) meende, dat het ongepast was deze vragen te stellen. Ongetwijfeld ingegeven door ‘een emotionele beschermingsdrang’ richting haar geliefde, vertrekkende wethouder. We hebben daar begrip voor, maar blijkbaar zijn cijfers en toezeggingen niet echt haar ding en haar dossierkennis bleek ons inziens onvoldoende.

Op onze vraag aan het college hoe voor 2020 de inschatting van het verlies zal zijn, kregen we geen antwoord. Wethouder Schoute (VVD) antwoordde kortaf namens het college, dat wij deze vraag maar schriftelijk moesten stellen. Deze vraag is dus onderweg; we zijn benieuwd.

Onze conclusie tijdens dit debat werd daarmee steeds duidelijker. Dit college heeft geen grip op het moeilijke dossier Sociaal Domein en dit betekent een groot risico voor de financiële perspectieven voor de gemeente Harlingen op korte, maar ook op langere termijn. Als men geen kennis heeft van actuele cijfers, zal men ook geen adequate maatregelen en oplossingen kunnen treffen. Met andere woorden het college draait niet aan de knoppen en is niet in controlOp grond van bovenstaande overwegingen hebben we begrijpelijk tegen de Jaarstukken 2019 gestemd.

Related Posts