Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Tekorten in het sociaal domein en de lokale democratie

Het werd 3 juni 2020 weer een lange zit. Tegen middernacht kon burgemeester Sluiter de vergadering eindelijk afhameren. Het maakt niet uit: fysiek of digitaal, de raad maakt er altijd een latertje van. Is dit de charme van de politiek in Harlingen? Wij denken dat geïnteresseerden halverwege al lang zijn afgehaakt. Voor hen een greep uit de onderwerpen.

Eerder maakten wij al melding van de extra kosten van fietstunnel tussen Wijnaldum en Midlum. Inmiddels een prestigeproject van het CDA. Hopelijk komen er niet meer tegenvallers, want die zijn er al genoeg, zo ook in het Sociale Domein. Er ontwikkelen zich meer wolken aan de financiële hemel. Wij vragen hier al jarenlang aandacht voor, maar dit college is doof voor argumenten van de oppositie en laat tot nu toe maatregelen achterwege. God’s water en akker?

Tekorten in de jeugdzorg stapelen zich op en wethouder Kuiken (PvdA) had nog een onaangename mededeling voor de raad. Ook bij de WMO zijn er thans aanzienlijke tekorten ontstaan. De reserves raken op. Wij maken ons zorgen voor de begroting 2021 en de meerjarenbegroting.

Maar niet alleen onze zorgen over de financiële huishouding zijn aan dovemans oren gericht. Onder andere vanwege de verwachte, lange vergadertijd hebben we de Wad’n Partij samen met GroenLinks gesteund in het initiatief om het punt Uitgangspuntennotitie invoering Omgevingswet van de agenda af te voeren. Immers, de invoering van deze wet is minstens met een jaar uitgesteld. Ons inziens heeft behandeling dan ook geen haast in deze Corona tijd; er zijn wel andere prioriteiten te benoemen. Er kan nog een heleboel gewijzigd worden in deze wet, voordat deze van kracht zal worden… ooit.

Dit was echter te simpel geredeneerd: wij zitten in een ijzeren greep van de coalitie en de agendacommissie! Dit onderwerp moest behandeld worden, bleef op de agenda staan en werd dus met grote meerderheid aangenomen. Politiek is vaak heel voorspelbaar.

Wat kwam er verder nog aan de orde:

De Woonvisie 2020 – 2030:
Een gedegen onderbouwd rapport gebaseerd op een Woningmarktonderzoek Noordwest Fryslân. Na beantwoording van enkele voor ons relevante vragen inzake onder andere het Spaansen terrein en de Ludinga uitbreiding gebied artikel 11 fase, kon de Woonvisie op onze steun rekenen. Harlingen bruist momenteel van bouwplannen van diverse projectontwikkelaars, maar ook De Bouwvereniging ’timmert aan de weg’.

Vaststellen 7 beheerplannen 2020 – 2024:
Wij hebben wethouder Boon gecomplimenteerd met de werkwijze, waarmee de kapitaalgoederen van de gemeente al jarenlang worden beheerd. Het gaat hier o.a. om openbare verlichting, wegen, gebouwen, bruggen, damwanden, etc.

We hebben hem nog meegegeven, dat met name de wegen o.i. zijn volle aandacht verdienen. Er heeft de laatste jaren een behoorlijke inhaalslag plaats gevonden in het achterstallig onderhoud. Toch is er nog steeds sprake van achterstand. We hebben hem o.a. gewezen op de onveilige verkeerssituatie bij de Kleine Sluis, specifiek voor wandelaars en minder validen. Verder veel lof, ook voor de organisatie.

Verder kwamen nog aan de orde de onderwerpen wijzigingsbesluit APV 2015, Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Fryslân en Jaarverslag 2019 en ontwerpbegroting 2021 GR Hus en Hiem. Wij hebben met bovengenoemde voorstellen ingestemd.

Related Posts