Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel

Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2019

De agenda betrof meerdere onderwerpen, maar bovengenoemd plan kon rekenen op algehele belangstelling van de raad. Maar niet alleen van de politiek, ook in andere kringen was hier aandacht voor. Met name de horeca en meer in het bijzonder de hoteliers vroegen zich af waar dit college mee bezig was. Het voorstel om alvast voor te sorteren op een onderzoek naar een combinatie van hotel met huisvesting voor de ambtelijke organisatie op de locatie Westerzeedijk deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. In de commissievergadering wierp dit voorstel al allerlei vragen op. Van de kant van de oppositie, zoals men kon verwachten, maar ook de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD toonden zich uitermate kritisch richting de portefeuillehouder, de heer Roel Sluiter.

Bijna alle vragen bleven onbeantwoord en sterker nog, de beantwoording mondde eerder uit in een pleidooi voor het voorstel. Dit schoot oppositie en coalitie in het verkeerde keelgat en leidde nadien tot gezamenlijk overleg om het plan van tafel te krijgen. Aldus geschiedde. De portefeuillehouder trok tijdens de raadsvergadering het boetekleed aan met opmerkingen, dat het college “te enthousiast, te daadkrachtig en wat onzorgvuldig” te werk was gegaan. Het raadsbreed ingediende amendement werd door het college overgenomen. Hiermee was de kou wel uit de lucht na dit staaltje van grote eensgezindheid in de raad. Opgeluchte gezichten nadien bij de borrel na afloop van de vergadering. Het college is nu weer aan zet om zijn huiswerk over te doen in lijn met de uitgangspunten van het amendement.

Harlinger Belang heeft nog wel een kanttekening geplaatst bij de rolverdeling binnen het college inzake een dergelijk, politiek gevoelig dossier. Wij zijn van mening, dat een burgemeester, als voorzitter van de raad, boven de partijen moet staan. Zulke onderwerpen horen thuis in de portefeuille van een wethouder. In dit geval hebben we gerefereerd aan het dossier Spaansen en de commotie, die hierdoor ontstond rond burgemeester Scheffer, die zich vervolgens ziek meldde en uiteindelijk aftrad. Dit gedonder moeten we niet weer hebben in onze mooie gemeente Harlingen. Een gewaarschuwd mens telt doorgaans voor twee! Wij staan hier niet alleen in. Diverse partijen denken er zo over. Wij begrijpen niet, dat de coalitie partijen weer tot een dergelijke “weeffout” hebben besloten.

Over de rest van de punten van de agenda kunnen we kort zijn. Het waren hamerstukken. U kunt ze terugvinden op de website en de webcam van de gemeente, indien gewenst.

Tot slot nog een mededeling van de kant van wethouder Schoute. Hij kon melden, dat er inzake Fries Blauw met de desbetreffende Stichting en Carex (de huurder van de loodsen) een principe akkoord was afgesloten. Deze overeenkomst houdt in, dat men in loods 5 aan de Willemshaven een plek krijgt om Harlinger aardewerk, als cultureel erfgoed, onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Samen met andere geïnteresseerde partijen zal de loods verder worden ingevuld en ingericht. Welke partijen dit zijn en welk plan er zal worden uitgevoerd hoort de raad uiterlijk eind van het jaar. Wij zijn verheugd, dat de impasse rondom Fries Blauw hiermee doorbroken is en men verder kan met de plannen. Harlinger Belang heeft hiervoor voortdurend aandacht gevraagd.

Met de komst van Brouwdok, het visrestaurant in het transformatorgebouw, het trechterhotel, het Badhús, het Entrepotgebouw, een multifunctionele steiger, etc. krijgt de Willemshaven steeds meer “smoel” als aantrekkelijk toeristisch recreatief gebied. Harlinger Belang heeft deze ontwikkeling altijd met verve nagestreefd en zal de verdere invulling van dit gebied met interesse volgen.

Tot zo ver dit politieke jaar. Voorlopig geen vergaderingen meer. De eerstvolgende commissievergadering zal zijn op 11 september a.s. De daarop volgende raadsvergadering staat gepland op 25 september a.s. Wij wensen u een prettige vakantie toe.

Fractie Harlinger Belang.

Related Posts