Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

De gemeente Harlingen koopt het pand tussen het Hannemahuis en de bibliotheek. Na een ingrijpende verbouwing, waarbij de drie panden met elkaar worden verbonden, zal in 2018 een Cultureel Centrum ontstaan. In dit centrum komen het museum en de bibliotheek terug. Daarnaast zal een deel worden verhuurd aan een private boekhandel.

Harlinger Belang is blij met deze plannen. In het coalitieprogramma spraken wij met de PvdA en het CDA af, dat de bibliotheek in de binnenstad moet blijven. Het clusteren van het museum en de bibliotheek, versterkt door een boekhandel, een grote stadstuin en een kleinschalige horecavoorziening, draagt bij aan de levendigheid in de binnenstad.

Daarbij kan de bedrijfsvoering van het museum, bibliotheek en boekhandel op elkaar worden afgestemd, waarmee we de publieke voorzieningen toekomstbestendig maken. De noodzaak tot het behoud van deze voorzieningen mag duidelijk zijn: Harlingen kent relatief veel mensen die analfabeet of laaggeletterd zijn. (Cultuur-)onderwijs is voor Harlinger Belang dan ook een belangrijk argument in te stemmen met de realisatie van een Cultureel Centrum.

De afgelopen maanden circuleerde het gerucht, dat de huidige huurder van het pand zou worden uitgeplaatst. Dit leverde een verhitte en emotionele discussie op. Harlinger Belang heeft eerder de voorwaarde gesteld, dat de gemeente samen met de huurder (de exploitant van een fotozaak) een alternatieve locatie zou zoeken. Ook dit is nu geslaagd.

Ten slotte zouden nog vraagtekens kunnen worden geplaatst, bij de € 2 miljoen die dit project gaat kosten. Enkelen betitelen de realisatie van het Cultureel Centrum dan ook als een ‘prijzig feestje voor cultuur minnende elite’. Gelet op het hiervoor beschreven doel, maar ook wat betreft de kosten, bestrijdt Harlinger Belang deze negatieve benadering.

Ruim een kwart van dit bedrag was reeds gereserveerd voor onderhoud aan de bibliotheek. De hogere jaarlijkse lasten worden grotendeels opgebracht door de huur van de bibliotheek en de boekhandel, waardoor het project ook prima financieel te verantwoorden valt.

Related Posts