Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

College PvdA/CDA en VVD verhoogt lokale lasten extra voor inwoners en ondernemers

De motor van het college bestaande uit de PvdA, het CDA en de VVD begint steeds meer mankementen te vertonen. Tijdens enkele onderwerpen van de raadsvergadering werd al pijnlijk duidelijk dat wethouder Schoute (VVD) door zijn eigen coalitiegenoten in de steek werd gelaten. Maar ook wordt steeds meer duidelijk dat dit college haar beloften breekt ten koste van inwoners en ondernemers. Hierna een drietal onderwerpen van de afgelopen raadsvergadering.

Mobiliteitsvisie Harlingen 2020

De Mobiliteitsvisie Harlingen 2020 kon op onze instemming rekenen. Niet dat er zoveel nieuw zaken  in werden genoemd, maar het geeft wel een duidelijk en integraal beeld van wat er speelt op dit gebied. Het gaat dan om verkeersstromen, veiligheid, parkeren, aandachtspunten en verbeteringen op termijn voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Niet alleen voor de inwoners en bezoekers van de stad, maar ook voor toeristen naar de eilanden. Een lezenswaardig stuk. Het college heeft toegezegd de toekomstige uitvoeringsplannen aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst SoZaWe

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is de afsluiting van een proces om de 4 gemeenten incl. Harlingen weer meer directe zeggenschap te geven in het beleid van de gemeenschappelijke regeling. De Dienst wordt een bedrijfvoeringorganisatie (BVO). Kort gezegd gaat de gemeente m.i.v. 01.01.2021 weer direct “aan de knoppen draaien”. Wij hebben voor de wijziging gestemd en spreken de verwachting uit, dat wethouder De Groot hiermee de grip op het Sociale Domein kan terugwinnen en daarmee de grote tekorten in met name de Jeugdzorg zal terugdringen. Wij pleiten hier al jaren voor, maar er is in onze ogen nog veel te weinig actie ondernomen en resultaat geboekt.

Belastingverordeningen en parkeerverordening

Inzake de Belastingverordeningen en Parkeerverordening 2021 kunnen we ook kort zijn. Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben we onze teleurstelling uitgesproken over de extra verhoging van de lasten voor de inwoners en ondernemers in deze tijd van economische recessie vanwege de Corona pandemie. Wij zijn van mening, dat dit een verkeerd signaal is in deze moeilijke tijd. Daarom hebben wij tegen de begroting gestemd. De tarieven voor de OZB belasting, de (stad)parkeertarieven en de toeristenbelasting worden extra verhoogd boven de gebruikelijke inflatiecorrectie van 1,5%, naast een inhaalslag bij de afvalstoffenheffing. Hoe leg je dit uit aan mensen, die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen of aan ondernemers, die aan de rand van een faillissement staan? Ons inziens is dit onverantwoord financieel en economisch beleid.

Wat te denken van een college met een VVD wethouder, de heer Schoute, die in zijn verkiezingsprogramma beloofde “bij toekomstige structurele overschotten gaat 25% daarvan naar lastenverlichting”. Je reinste kiezersbedrog, dus. Men zal bij de lokale VVD wel hebben gedacht, dat Rutte ook menige belofte heeft gebroken en er steeds mee weg kwam…. Goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar?

Wethouder Boon (CDA) is als portefeuillehouder financiën verantwoordelijk voor deze extra lastenverhoging. Misschien moet hij eens gaan praten met “de penningmeester” van de regering, zijn partijgenoot Wopke Hoekstra. Deze minister van financiën gaat toch ook niet de belastingen extra verhogen in deze tijd van crisis? Nee, deze minister strooit met geld om de economie en de maatschappij draaiende te houden. Hier is dus geen sprake van een goed voorbeeld, doet goed volgen!

Wij pleiten voor een voorzichtig financieel en economisch beleid. Extra belastingverhoging past hier niet in. Misschien moet je overwegen sommige, grootschalige projecten te temporiseren. Keulen en Aken werden ook niet op één dag gebouwd, toch? Voorzichtigheid op het financiële vlak is geboden! Vooral met die grote financiële tekorten in de Jeugdzorg.

En dan het persbericht om deze verhogingen ‘aan de man te brengen’. Zelden hebben wij zo’n bagatelliserend, eenzijdig, verhullend persbericht mogen lezen om de begroting aan te prijzen. Transparant en eerlijk communiceren is ook een vak, blijkt maar weer. U zult begrijpen, dat we tegen deze extra verhoging van de lokale belastingen hebben gestemd.

Related Posts