Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Harlinger Belang maakt kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

Harlinger Belang maakt kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

We hebben een mooie lijst met een evenwichtige mix van ervaren “oude rotten” en ambitieuze nieuwkomers. We hebben actieve leden die ook tijdens de komende campagne mee gaan doen. De top zes van onze lijst bevat maar liefst drie jonge mkb-ondernemers die de komende jaren in de partij willen investeren en dat is, ook landelijk gezien, bijzonder, daar er veel geklaagd wordt over gebrek aan jongeren en ondernemers met belangstelling voor de politiek. Onze lokale focus als Harlinger Belang helpt daar zeker bij. En dat komt ook tot uiting in onze visie op deze mooie stad. Werk en inkomen zijn heel belangrijk en je moet het geld eerst verdienen voor je het kan uitgeven. Dus werkgelegenheid, ondernemers met goede plannen willen wij van alle kanten supporten. Of het nu gaat om industrie, toerisme, watersport/recreatie , horeca of andere vormen van dienstverlening, als het goed is voor de stad, krijgt het onze steun.

Wij, als Harlinger Belang, zullen door de wijze van ons handelen politiek-bestuurlijk onze mooie stad verder tot bloei laten komen en daarbij zal iedereen de kans krijgen om van deze vooruitgang te profiteren. En er qua welvaart en welzijn beter van worden.

George Bernaert
Bestuursvoorzitter

 

Jappie Saakstra draagt het stokje over aan Belinda….hier volgt een interview tussen oude en nieuwe lijsttrekker Harlinger Belang:

Op 15 januari is Belinda Holwerda tijdens de algemene ledenvergadering van Harlinger Belang gekozen tot nieuwe lijsttrekker. Na zestien jaar in de raad, waarvan 12 jaar als fractievoorzitter geweest te zijn kiest Jappie Saakstra bewust voor een plek in de luwte. Daarom staat hij op nummer vijf op de kandidatenlijst van Harlinger Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande.

Even voorstellen:

Belinda Holwerda, geboren in Gieten, lang gewoond in Groningen maar sinds 25 jaar een trotse inwoner van Harlingen. Gewerkt in verschillende sectoren, jarenlang bij de krant, vervolgens bij de gemeentelijke overheid, onder meer in Harlingen als hoofd Publiekszaken, nu werkzaam als (project)manager in de zorg en breed politiek geïnteresseerd. Ik woon in het centrum van Harlingen, alleen met hond Suus, omdat mijn echtgenoot in december 2020 overleden is.

Onze grote gezamenlijke hobby was zeezeilen. De avonden aan boord lenen zich om veel en vaak te lezen. Dat heb ik ook altijd leuk gevonden. Nu ik alleen ben heb ik er tijd voor om Harlingen als woonplaats iets terug te geven in de vorm van betrokkenheid bij het wel en wee in de stad en dat past uitstekend bij een plaatselijke politieke partij zoals Harlinger Belang, ook vanwege het brede sociale gezicht van deze partij.

Jappie Saakstra, geboren in Ried. Ik heb als exportmanager gewerkt bij De Condens wat nu Friesland Campina heet. Veel gereisd, in Afrika, in het bijzonder in Nigeria en in het verre Oosten. Getrouwd met Elly Runia, ik heb twee dochters en een kleindochter en een bonus kleindochter. Verder ben ik een sportliefhebber. Ik fiets graag, ik schaats veel en ben de trotse bezitter van drie Elfstedenkruisjes. In 1985, 1986 en 1997 heb ik de tocht der tochten uitgereden. En ik ben heel blij met het mooiste plekje aan de Zuiderhaven in Harlingen waar ik sinds kort woon.

 

Belinda waarom heb je ervoor gekozen om je als lid aan te sluiten bij Harlinger Belang?

In de tijd dat ik bij de gemeente werkte was ik ook vaak bij raadsvergaderingen aanwezig. Dat zorgde weliswaar vanaf de zijlijn ook voor een hoop informatie over de plaatselijke politiek. Ik vind het eigen gezicht van Harlinger Belang daarin goed, niet gehinderd door invloed vanuit Haagse kringen. Plaatselijke informatie en invloed vind ik belangrijk. Het gevoel dat Harlingen, nog steeds als zelfstandige gemeente, moet gehoord en gehonoreerd worden. Aandacht voor onze inwoners en voor wat van belang is voor de stad. Natuurlijk zijn landelijke tendensen van belang, ook Harlingen moet mee in de vaart der volkeren, maar wel met aandacht voor onze eigen stad en haar inwoners.

Ik weet dat Harlinger Belang zich altijd sterk heeft gemaakt voor die zelfstandigheid. Het is van belang dat we onze eigen afwegingen kunnen maken, zelf als stad invloed hebben en houden. Ik heb altijd de politiek gevolgd, weet wat er speelt, zowel landelijk, provinciaal en natuurlijk plaatseijk. Ik heb vanuit mijn functie bij de gemeente altijd dicht op de plaatselijke politiek gezeten en vind het goed dat wij als inwoners van Harlinger zelf beslissingen kunnen nemen.

Jappie, waarom ben je zo lang fractievoorzitter gebleven van Harlinger Belang?

Ik ben natuurlijk geïnteresseerd in politiek, dat mag duidelijk zijn. Heel lang geleden ben ik door contacten in de sport betrokken geraakt bij Harlinger Belang. Toen er door persoonlijke omstandigheden ruimte in mijn vrije tijd ontstond en omdat ik een brede maatschappelijke interesse heb, ben ik in de plaatselijke politiek gerold. Drie periodes in de raad is eigenlijk wel genoeg, maar bij gebrek aan opvolging vier jaar geleden heb ik er toch nog een periode aan vastgeknoopt. In de derde periode speelde het ook wel mee dat we drie zetels hadden waardoor taken wat gemakkelijker verdeeld konden worden. We waren toen de tweede partij in Harlingen en hebben veel tot stand kunnen brengen onder andere een forse bijdrage aan de verzelfstandig van de haven, de ontwikkeling van de Willemshaven, de aanzet tot het realiseren van de huidige parkeervoorziening voor de eilander toeristen en andere zaken zoals het zelfstandig houden van de gemeente Harlingen.

Wat zijn die voordelen van het zelfstandig blijven dan volgens jou?

Zolang we financieel gezond blijven en de gemeente goed blijven besturen verdient dat de voorkeur omdat we als inwoners zelf kunnen beslissen wat een goede richting is voor Harlingen, een goede visie kunt ontwikkelen over hoe je om wilt gaan met de stad.

Hoe denk jij daarover Belinda?

Ik vind dat onze inwoners veel meer betrokken moeten worden bij onze stad. Ruimtelijke plannen en woningbouw zouden op transparante wijze tot stand moeten komen. Het moet vanzelfsprekend worden dat inwoners betrokken worden bij de planvorming in de stad en bijvoorbeeld de ambtenaren bij hun huisvesting. Ook denk ik dat we met name oog moeten hebben en houden voor armoedebestrijding, schuldenproblematiek en natuurlijk zorg voor alle inwoners in alle inkomensklassen.

Jappie mis je ook iets in de gemeente Harlingen?

Eigenlijk niets. Het is een mooie complete gemeente met industrie maar ook met landbouw, met dorpen en een stad, met een haven en monumenten…. Ik ben nu ook In Harlingen zelf gaan wonen, dat zegt genoeg.

Welk advies geef je mij als lijsttrekker?

Blijf jezelf en verdedig het programma van Harlinger Belang. Weet je gesteund door de fractie en bedenk wat goed is voor Harlingen en haar bewoners. Hoe zie je dat zelf Belinda?

Belinda;
Ik zie een lijst waarop veel mensen met ervaring staan maar ook veel nieuwkomers, ondernemers, mensen met hart voor de stad. Het is uniek dat vier vrouwen de lijst aanvoeren! Al deze nieuwe mensen vormen een goede bodem voor het Harlinger Belang van de toekomst maar ik wil ook graag mannen uitnodigen om lid te worden van onze partij, zij zijn van harte welkom. Natuurlijk komen we heel ver met vrouwenpower maar voor de toekomst nodig ik toch ook van harte de heren uit. Laat van je horen mannen.

Jappie;
Ik denk dat je je in de toekomst echt niet gaat vervelen. Fijn dat je zo betrokken blijft bij Harlinger Belang. Geniet van je vrije tijd….

Belinda, ik wens je veel succes in de lokale politiek. Ik heb er alle vertrouwen in.

Related Posts