Wethouder Schoute (VVD) in de steek gelaten door coalitiegenoten

Wethouder Schoute (VVD) in de steek gelaten door coalitiegenoten

Harlingen kwam onlangs heel negatief in het nieuws met een recente publicatie in de Volkskrant. Het ging hier om een onderzoek door de Erasmus School of Economics naar de kansen van jongeren uit arme gezinnen. Helaas kreeg de gemeente Harlingen de twijfelachtige en weinig benijdenswaardige eer om de nummer 1…
Lees meer
Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC

Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC

Verslag van de raadsvergadering van 11 december 2019. Er kwamen nog al wat onderwerpen aan de orde, maar de meeste werden unaniem of in grote meerderheid aangenomen. Het betrof hier de benoeming van de heer Poppen tot lid van de Rekenkamercommissie, de Havengeldverordeningen 2020, de Begraafplaatsverordening, de Jaarrekening 2018 GR…
Lees meer
CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

Verslag van de raadsvergadering van 25 september 2019. Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen. Wij zullen ons in dit verslag beperken tot een aantal voor ons relevante onderwerpen. Allereerst het voorstel tot verruiming van de winkeltijden op zondag. Het werd een levendig debat met als winnaar het…
Lees meer
De worsteling van wethouder Schoute (VVD) met het Armoedebeleid

De worsteling van wethouder Schoute (VVD) met het Armoedebeleid

Een verslag van de raadsvergadering van 21 maart 2019 Het was een korte raadsvergadering. Voor 20.30 uur kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Een unicum, nog niet eerder vertoond. Er stond dan ook weinig op de agenda. Het onderwerp waar van tevoren veel over te doen was geweest, nl. het…
Lees meer
Toeslagcalculator in de strijd tegen armoede

Toeslagcalculator in de strijd tegen armoede

Afgelopen week lanceerde de gemeente een toeslagcalculator. Met deze speciale website kunnen bezoekers anoniem en eenvoudig zien, op welke minimaregelingen zij recht hebben. Harlinger Belang is erg blij met deze website. In ons verkiezingsprogramma pleitten wij hier al voor. Al enkele jaren constateert Harlinger Belang dat geld voor mensen met een laag inkomen,…
Lees meer