Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Gemeente draagt fors bij aan organisatiekosten Tall Ships Races

Bij de Tall Ships Races 2018, neemt de gemeente een behoorlijk deel van de organisatiekosten voor haar rekening. Gelet op de forse kostenoverschrijding van de laatste editie, heeft Harlinger Belang schriftelijke vragen ingediend, om duidelijkheid te krijgen of een en ander past binnen het beschikbaar gestelde budget.

Met het ondertekenen van de overeenkomst is duidelijk hoe de verantwoordelijkheden tussen de Gemeente Harlingen en Stichting Harlingen Sail bij de organisatie van de Tall Ships Races 2018 liggen. Te lezen valt dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor de publieke veiligheid, maar ook voor de inzet van sleepboten, beveiligers, wegwijzers en EHBO-ers. Dit laatste is opmerkelijk, omdat organisatoren van andere evenementen doorgaans deze kosten zelf moeten te betalen.

Toch hebben diverse raadsfracties in 2014 met deze verdeling ingestemd. Ook de deelname fee van ruim € 150.000 aan het internationale STI komt voor rekening van de gemeente. In een motie stelden zij voor dit alles maximaal € 500.000 beschikbaar. En hoewel Harlinger Belang niet tegen de Tall Ships Races is, vond zij een gemeentelijke bijdrage van deze omvang niet juist.

De raadsfractie twijfelt aan de houdbaarheid van deze € 500.000-grens. Zo bedroegen de veiligheidskosten van de vorige editie alleen al ruim € 320.000. Wij vrezen, dat net als in het voorjaar 2014, vlak voor het evenement wederom de nodige extra kosten op de gemeente afgewenteld zullen worden.

Daarnaast bleek uit een door Harlinger Belang ingediend WOB-verzoek, dat bij de vorige editie de kosten van de ambtelijke voorbereiding en ondersteuning niet werden bijgehouden. Met haar schriftelijke vragen, wil de raadsfractie hierover op voorhand duidelijkheid van het college.

 

Related Posts