Kabeltax redt financiën Gemeente Harlingen

Eerlijk is eerlijk, bovenstaande titel is een citaat uit de Harlinger Courant van 26 juni 2020 (lees hier het volledige artikel). Toch vat deze kort en bondig samen hoe de vasthoudendheid van Harlinger Belang ervoor zorgt dat de gemeente in 2019 niet de rode cijfers in duikelt.

In de vorige raadsperiode in 2016 vond er tussen de coalitiepartijen PvdA/HB/CDA een discussie plaats over het heffen van precariobelasting, een belasting op kabels en leidingen in de gemeentegrond. Harlinger Belang kwam met dit initiatief en kreeg bijval van de PvdA. De partij van wethouder Boon (CDA) was tegen. Uiteindelijk na lang aandringen van onze partij, werd deze ‘Kabeltax’ wel opgelegd aan Liander met terugwerkende kracht en dit heeft kort gezegd geresulteerd in een vrijgave van totaal circa € 3,6 miljoen euro over de jaren 2015 tot en met 2019.

Daarmee kwam het resultaat voor de gemeente vorig jaar uit op een overschot van ruim € 2 miljoen. Zonder de inkomsten uit de zogenaamde kabeltax waren de jaarcijfers in 2019 circa € 1,6 miljoen negatief geweest.

We hoeven geen bloemen, wethouder Boon, het is u van harte gegund; het wordt u gratis aangeboden in het Belang van Harlingen!