Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid.

De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de komende jaren bekend maakt, stond dit jaar in het teken van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Door de economische recessie en door het rijk opgelegde taken en bezuinigingen, stevent de gemeente Harlingen in 2017 af op een tekort van ruim € 1,3 miljoen. Met een reeks van maatregelen proberen college en raad het tij te keren.

Harlinger Belang stond tijdens haar algemene beschouwing nogmaals stil bij het herindelingsproces en benadrukte dat de gemeente Harlingen gekozen heeft om zelfstandig te blijven. Verdergaande samenwerking en een reorganisatie ziet de raadsfractie als vervolgstap, om de gemeente ook in de toekomst slagvaardig en financieel gezond te houden.

Wat betreft deze financiële gezondheid, diende Harlinger Belang een amendement in om de voorgestelde verhoging van de onroerend zaakbelasting uit te stellen. Wij zijn van mening dat er andere opties zijn om te komen tot een sluitende begroting, te beginnen met een discussie over welke taken de gemeente wel of niet zou moeten/willen uitvoeren. Ook zou de gemeente meer werk moeten maken van het kostendekkend maken van tarieven, huren en pachten en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid.

Tegelijkertijd toonde Harlinger Belang zich tevreden met de recente investeringen in de openbare ruimte, zoals de Willemshaven, het Havenplein en de N31. Wij zien deze investeringen in het licht van het versterken van de lokale economie en pleiten bij het college voor het actief benaderen van nieuwe bedrijven om zich in Harlingen te vestigen.

Teleurstellend vonden wij de voorgestelde investering van € 400.000 bovenop de eerder beschikbaar gestelde € 484.000 in de sportaccommodatie aan de Vierkantsdijk. Los van het feit dat deze investering in strijd is met het gemeentelijke beleid, past deze forse investering niet in het huidige beeld van bezuinigingen en leidt deze uiteindelijk tot een extra verhoging van de huren voor de sportverenigingen.

Related Posts