Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Harlinger Belang vreest dat het sporten in verenigingsverband binnenkort onbetaalbaar wordt.  Door nieuwe landelijke wetgeving moeten gemeenten voortaan de kosten van hun sportaccommodaties volledig doorberekenen aan de gebruikers van deze accommodaties. Sportverenigingen zullen hierdoor geconfronteerd worden met hogere huren en genoodzaakt zijn dit op te hoesten met een forse verhoging van contributies.

Maar de effecten van de Wet Markt en Overheid reiken verder.  Niet alleen voor sportaccommodaties dient een kostendekkende huur in rekening te worden gebracht, iedere gebruiker van gemeentelijk vastgoed krijgt hiermee te maken. Zo ook de bibliotheek, het zwembad of de scouting.

De raadsfractie van Harlinger Belang heeft in de raadsvergadering van 2 juli aandacht gevraagd voor de effecten van deze nieuwe wetgeving. Jellema stelde: “dat het onwenselijk is, dat gebruikers van gemeentelijk vastgoed plotseling geconfronteerd worden met fors hogere huren.” Hij vroeg het college om aanpassing van het beleid.

Als oplossing ziet Harlinger Belang een raadsvoorstel, waarmee verklaard wordt, dat het exploiteren van sportaccommodaties en ander gemeentelijk vastgoed ten behoeve van het algemeen belang is. Door gebruik te maken van deze uitzonderingsbepaling, mag worden afgeweken van de Wet Markt en Overheid. Plotselinge forse huurverhogingen kunnen daarmee achterwege blijven. De raadsfractie heeft het college verzocht om op de kortst mogelijke termijn een dergelijk voorstel aan de raad voor te leggen.

Related Posts