Beslis mee over het huishoudboekje van de gemeente

Nieuws
Momenteel vinden discussieavonden plaats, om samen met u te spreken over de taken, kosten en opbrengsten van de gemeente. We zijn in ons land anders over de overheid gaan denken. Daarom is het goed met elkaar te bespreken of de gemeente wel alle taken doet die ze moet doen. Bovendien blijkt het steeds lastiger te zijn om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Door nu alvast na te denken over de gemeentelijke taken, willen we ook in de toekomst het gemeentelijke huishoudboekje op orde houden. Om u een globaal beeld te geven van het gemeentelijk huishoudboekje, heeft Harlinger Belang de begroting 2015 hieronder schematisch weergegeven. Behalve op totaalniveau, kunnen de kosten en opbrengsten ook per gemeentelijke diensten worden gepresenteerd. Hierdoor wordt inzichtelijk welke diensten de gemeente geld kosten of juist geld opleveren. De gemeentelijke…
Read More
In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

Nieuws
Ook na het vaststellen van de nieuwe onroerendzaakbelastingen (ozb) voor 2015, blijft Harlingen een van de goedkoopste Friese gemeenten om in te wonen. Dit blijkt uit een vergelijking van de ozb-tarieven tussen de 24 Friese gemeenten. Harlinger Belang heeft zich eerder met succes verzet tegen een extra verhoging van de ozb. Toch moeten we constateren dat, als gevolg van economische recessie en de nieuwe gemeentetaken, het steeds lastiger wordt om een sluitende gemeentelijke begroting te presenteren. Eerder is de raadsfractie dan ook akkoord gegaan met een beperkte verhoging van 1% bovenop de inflatie. Voor de raadsfractie was dit voor 2015 meer dan genoeg! Groen Links en Wad'n Partij dachten hier duidelijk anders over. Tijdens de laatste raadsvergadering stemden zij tegen de nieuwe ozb-tarieven. Daarmee kozen zij impliciet voor handhaving van de tijdelijke ozb-tarieven. Deze tijdelijke ozb-tarieven waren tot 15 maal zo hoog! Argument…
Read More
Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Nieuws
Als gevolg van het rijksbeleid en door de economische recessie, ontkomt ook de gemeente Harlingen niet langer aan forse bezuinigingen. Het college stelde dan ook, dat iedere burger in Harlingen iets gaat merken van de voorgestelde bezuinigingen en lastenverzwaringen. Geen leuke boodschap, maar helaas onvermijdelijk en wel noodzakelijk. Harlinger Belang pleitte daarbij voor een eerlijke verdeling van deze bezuinigingen en lastenverzwaringen. Deze eerlijke verdeling was in de culturele sector echter ver te zoeken. Daar waar de muziekschool en de bibliotheek 15% en 6% werden gekort op hun bijdrage, ontsprong het gemeentelijke museum de dans. Zij hoefde geen bijdrage te leveren aan de gemeentelijke bezuinigingen. Klaarblijkelijk wilde het college niet ‘in eigen vlees’ snijden. (meer…)
Read More

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Nieuws
Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de komende jaren bekend maakt, stond dit jaar in het teken van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Door de economische recessie en door het rijk opgelegde taken en bezuinigingen, stevent de gemeente Harlingen in 2017 af op een tekort van ruim € 1,3 miljoen. Met een reeks van maatregelen proberen college en raad het tij te keren. Harlinger Belang stond tijdens haar algemene beschouwing nogmaals stil bij het herindelingsproces en benadrukte dat de gemeente Harlingen gekozen heeft om zelfstandig te blijven. Verdergaande samenwerking…
Read More