Beslis mee over het huishoudboekje van de gemeente

Momenteel vinden discussieavonden plaats, om samen met u te spreken over de taken, kosten en opbrengsten van de gemeente. We zijn in ons land anders over de overheid gaan denken. Daarom is het goed met elkaar te bespreken of de gemeente wel alle taken doet die ze moet doen. Bovendien blijkt…
Lees meer
In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

Ook na het vaststellen van de nieuwe onroerendzaakbelastingen (ozb) voor 2015, blijft Harlingen een van de goedkoopste Friese gemeenten om in te wonen. Dit blijkt uit een vergelijking van de ozb-tarieven tussen de 24 Friese gemeenten. Harlinger Belang heeft zich eerder met succes verzet tegen een extra verhoging van de ozb. Toch moeten we…
Lees meer
Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Als gevolg van het rijksbeleid en door de economische recessie, ontkomt ook de gemeente Harlingen niet langer aan forse bezuinigingen. Het college stelde dan ook, dat iedere burger in Harlingen iets gaat merken van de voorgestelde bezuinigingen en lastenverzwaringen. Geen leuke boodschap, maar helaas onvermijdelijk en wel noodzakelijk. Harlinger Belang…
Lees meer

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de…
Lees meer