Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Havenverzelfstandiging op stoom, raad beslist in het najaar

Het besluit rondom de mogelijke havenverzelfstandiging laat nog een paar maanden op zich wachten. De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag unaniem voor het opschorten van het besluit. Ook de raadsfractie van Harlinger Belang pleitte voor een latere behandeling van het raadsvoorstel.

Al enkele jaren pleit Harlinger Belang voor de verzelfstandiging van de huidige gemeentelijke haven. Wij zijn ervan overtuigd dat met een commerciëlere aansturing het huidige verlies kan worden omgebogen in een winstgevende onderneming. Bovendien is de havenverzelfstandiging een grote wens van  de ondernemers, zodat één duidelijk aanspreekpunt voor de havens ontstaat.

In het coalitieprogramma staat het onderzoek naar havenverzelfstandiging opgetekend. Toen in het najaar van 2015 bleek, dat zich hierbij vertraging voordeed, hebben wij het college verzocht om meer druk op dit dossier uit te voeren en hierbij externe expertise aan te trekken.

De raadsfractie is erg blij met het werk dat tot dusver is verzet. Er wordt inmiddels ‘proefgedraaid’ alsof er sprake is van een zelfstandig havenbedrijf. Ook wordt met een business case gekeken of en op welke manier verzelfstandiging haalbaar is.

Toch moeten we constateren dat het niet verstandig is om op dit moment al een besluit te nemen over een eventuele havenverzelfstandiging. Ondanks de grote inspanning van het college en betrokkenen, ontbreekt nog cruciale informatie om de uiteindelijke effecten van verzelfstandiging te kunnen bepalen. Zo moet nog duidelijk worden welke havens het nieuwe havenbedrijf gaat exploiteren, wordt meer duidelijk over onderhoudstoestand van kaden en op welke voorwaarden het gemeentelijke personeel door het nieuwe havenbedrijf kan worden overgenomen.

De raadsfractie hecht grote waarde aan een zorgvuldig proces. Een havenverzelfstandiging kan en moet in één keer goed worden uitgevoerd. Wanneer in september/oktober het raadsvoorstel opnieuw aan de raad wordt aangeboden, is meer over de bovenstaande vragen bekend. Bovendien hebben we dan ook meer zich op de financiële resultaten van het huidige ‘proef havenbedrijf’.

Related Posts