Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Havenverzelfstandiging nagenoeg een feit: kansen voor bedrijfsleven en gemeente

De gemeente gaat de exploitatie van de havens in 2017 onderbrengen in een nog op te richten havenbedrijf. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van zowel het bedrijfsleven als Harlinger Belang in vervulling.

Al sinds 2010 pleiten wij voor een havenbedrijf, met de gemeente als enig aandeelhouder. Dit bedrijf opereert zelfstandig, staat los van de politiek en ambtelijke organisatie en kan daardoor zakelijker, sneller en adequater handelen. Het bedrijfsleven wordt hierdoor beter bediend en er kan beter ingespeeld worden op economische ontwikkelingen.

Niet alleen Harlinger Belang vindt dat de huidige havenexploitatie anders moet. Wij worden hierin gesteund door 2 externe onderzoeken. Zo berekende EY in 2012 dat de gemeente op de havenexploitatie ieder jaar circa € 1,7 miljoen verlies leed. In 2013 concludeerde de Rijksuniversiteit Groningen dat de aansturing van de haven versnipperd is en dichtbij de politiek staat. Dit laatste wordt ook door het bedrijfsleven als grootste bezwaar genoemd.

De afgelopen jaren hebben Harlinger Belang en de VVD vaak aandacht gevraagd voor de havens. Op ons verzoek zijn de opbrengsten en kosten van de diverse havens inzichtelijk gemaakt. Ook realiseerden wij voor de veerdiensten in 2013 een extra tariefstijging, om zo het gemeentelijk verlies te beperken. Samen pleitten wij voor een spoedige havenverzelfstandiging.

In het coalitieprogramma heeft Harlinger Belang een onderzoek naar havenverzelfstandiging bedongen. De twee experts die hieraan uitvoering gaven, concludeerden ook dat een verzelfstandiging haalbaar is, voordelen heeft en kansen biedt.

Harlingen is momenteel nog de enige gemeente die een (industrie-)haven in exploitatie heeft. Verzelfstandiging heeft bij andere gemeenten al plaatsgevonden. Met het raadsbesluit ontstaat een havenbedrijf dat genoeg ‘vet op de botten’ heeft eventuele risico’s het hoofd te bieden. Op termijn levert de haven zelfs een grotere financiële bijdrage aan de gemeentelijke begroting dan nu het geval is.

We zijn met de verzelfstandiging dus zeker niet over een nacht ijs gegaan. Harlinger Belang is dan ook erg blij, dat we na jarenlange gezamenlijke inspanningen met de VVD, nu ook andere partijen hebben kunnen overtuigen van het belang van zelfstandig havenbedrijf. Wij verwachten dat de verzelfstandiging kansen biedt voor zowel het bedrijfsleven als de gemeente en uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid.

De oprichting van een havenbedrijf zal naar verwachting volgend jaar een feit zal zijn.

 

Related Posts