Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Nieuws
Tijdens de laatste raadsvergadering bleek dat het initiatief van een zeemanshuis nog steeds op brede steun in de raad kon rekenen. Ook Harlinger Belang staat positief tegenover de vestiging van een zeemanshuis. Een dergelijk huis past bij onze gastvrije haven. Vandaar dat wij eerder ook onze steun hebben gegeven aan het initiatief van het CDA. Echter, de snelheid en wijze waarop het CDA dit onderkomen voor schippers en haar bemanning wil realiseren, vond de raadsfractie niet juist. Een zeemanshuis, waar zeelieden kunnen recreëren onder het genot van een hapje en drankje, treedt in concurrentie met de in Harlingen gevestigde horeca. Wanneer de gemeente hiervoor gemeenschapsgeld beschikbaar stelt, ontstaat oneerlijke concurrentie en is sprake van paracommercie. Ook gaf het college eerder aan, dat er in de lopende begroting geen gelden voor…
Read More