Proces naar een zelfstandig havenbedrijf op koers

Proces naar een zelfstandig havenbedrijf op koers

Afgelopen woensdag heeft de raad ingestemd met de ambitie om een zelfstandig havenbedrijf op te richten. Een lang gekoesterde wens van Harlinger Belang is daarmee in vervulling gegaan! Al sinds 2010 pleiten wij voor het onderbrengen van havenactiviteiten in een zelfstandig havenbedrijf. Zo schreven we in ons verkiezingsprogramma 2010-2014: "een apart havenbedrijf, in eigendom van de gemeente, beter weet in te spelen op economische ontwikkelingen en de wensen van de gevestigde bedrijven en zodoende voor meer werkgelegenheid en bedrijvigheid in onze havens kan zorgen." In de afgelopen jaren heeft de raadsfractie zich sterk gemaakt om de kosten en opbrengsten van de haven in kaart te brengen. Na een tweetal onderzoeken, bleek in 2013 dat de haven jaarlijks circa € 1,7 miljoen verlies leed. Een financieel gat dat nu nog jaarlijks met gemeenschapsgeld aangevuld wordt. Harlinger Belang…
Read More